České vysoké učení technické

Book
published, title (subtitle)
1994   Duše Prahy (Výtvarný řád města)
2009   Jihočeská výstava v Táboře 1929 - profesor Theodor Petřík a Tábor (South Bohemia Exhibition in Tábor, 1929 - Professor Theodor Petřík and Tábor)
2011   Meziválečné garáže v Čechách (Zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury)
2017   Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
[2019]   Český kubismus (Sborník příspěvků ke kolokviu)
Guide
published, title (subtitle)
2009   Industriál Prahy 3 (Průmyslová architektura a technické stavby)
propagační brožura
published, title (subtitle)
2013   Charta průmyslového dědictví TICCIH