České vysoké učení technické

institution, city, address
České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav navrhování, Praha, Thákurova 7
Ediční středisko ČVUT, Praha, Zikova 4, Praha 6