Pavel Rudolf

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1986   Pavel Rudolf: Prostor 2,
1992   Pavel Rudolf: Transformace, determinace,
1996   Pavel Rudolf,
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1995   The Roots of Counting, , Pavel Rudolf, _
1995   Procesuální báseň, , Pavel Rudolf, _
1996   Osm binárních básní, , Pavel Rudolf, _
1996   Viergang, , Pavel Rudolf, _
1996   Progression nach Fibonacci, , Pavel Rudolf, _
1996   Untitled, , Pavel Rudolf, _
1997   Rytmus milimetru, , Pavel Rudolf, _
1999   The shape of discourse, , Pavel Rudolf, _
Collective Invitation
published, title (subtitle), notes
1988   Pět let Galerie H, logo výstavy
1988   Pět let Galerie H,