kresba - documents

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1926, III. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1946, Z káznice (Kresby Milady Marešové)
1950, Jiří Kemr: Porcelán a keramika
1955, Alois Moravec: Kresby z náčrtníku
1957, Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely
1957, Milada Kazdová: Grafika, Kresby
1958, Matilda Čechová: Grafika a kresby
1959, Posmrtná výstava Arno Naumana
1962, Karel Šourek
1962, Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kreseb (Výbor z díla k padesátým narozeninám)
1963, Ilustrace Zdeňka Kratochvíla
1964, František Doležal: Kresby, grafika a variace na básnická a literární díla 1928 - 1963
1964, Kresby Rudolfa Kremličky
1964, Kresby Aloise Wachsmana
1965, Dana Puchnarová: Obrazy, grafika, kresby
1965, Robert Brož: Kresby
1967, Kamil Lhoták: Graphik, Aquarelle, Zeichnungen
1968, Sochařské kresby Ladislava Beneše (1883 - 1956)
1968, Jozef Kostka: Sochy a kresby 1962 - 1968
1969, Jan Konůpek: Kresby
1969, Jindřich Novák: Kresby z Makedonie
1970, Jindřich Fischel: Kresby
1972, Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
1973, Rastislav Michal: Ilustrace k ruské klasice
1974, Rastislav Michal: Kresby z cest
1976, Jan Koblasa: Plastiken, Zeichnungen, Graphiken
1978, Karel Nepraš
1978, Miloš Alexander Bazovský: Kresby
1978, Fritz Cremer: Projekty - studie - výsledky
1979, Milan Staněk: Obrazy a kresby 1959-1979
1980, Jiří Švengsbír
1981, Vojtěch Adamec
1981, Gianlorenzo Bernini 1598 - 1680 (Zeichnungen)
1981, Adolf Zábranský: Plakát a novinová kresba
1981, Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba
1981, J.M.W. Turner (1775-1851)
1982, Robert Smithson: Retrospective
1982, Henri Cartier Bresson: Dibujos 1973 - 1981
1982, Miloslav Holý: Kresby (85. výročí umělcova narození)
1982, Jean Effel: cyklus Angažovaná kresba
1983, Václav Hollar (Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze)
1983, Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby
1985, Josef Šíma: Knižní grafika a kresby
1985, Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1985, Jan Černý: Ilustrace, kresby
1985, Richard Konvička: Kresby
1986, Jiří Šalamoun: Inventůra
1986, Otto Sukup: Kresby, sochy
1987, Michal Brix: Kresby & projekty
1987, Róbert Brun: Monológy & rozhovory
1987, Pavel Konečný: Kresby
1988, Jiří David: Kresby
1988, Cecile Muhlstein
1988, Jozef Bubák: Kresby
1988, Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika
1988, Jan Hrubý: Kreslený humor
1988, Josef Daněk: Kresby
1989, Jindřich Kovařík: Ilustrace, grafika
1990, Ondřej Coufal: Kresby
1992, Jaro Beran
1993, Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
1993, Michaela Thelenová
1993, Alois Kračmar: Kresby
1994, Radim Hanke: Sochy, kresby
1995, Radim Hanke: Bozzetta, kresby
1996, Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře
1996, Česká kresba 5 (Vladislav Mirvald)
1996, Martin Kolář: Kresby
1997, Česká kresba 8 (Adriena Šimotová)
1999, Karel Nepraš: Iron story
2000, Sedmá olomoucká kašna
2001, Milan Grygar: Obraz a barva
2001, Josef Šimůnek
2003, Jana Budíková: Jedno v druhém (obrazy a kresby)
2003, Jiří Anderle: Dialogy (Obrazy, grafika, kresby, sbírka afrického umění)
2003, Michal Brix: Architektonické kresby / Architectual Drawings
2004, Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění)
2006, Terry Haass: Světlo - čas - prostor
2006, Miloš Ševčík: Do nitra
2006, Oldřich Lípa: Kresby / Odlesky skla
2007, Ladislav Daněk: Kresby / Drawings 1979-2006
2008, Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby
2008, František Pacík
2008, Eva Kmentová
2008, Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti (Práce z let 1973 - 2008)
2009, Michal Ranný (kresby / akvarely)
2009, Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže
2010, Milan Kunc: Portréty / Portraits
2010, Jitka Chrištofová: Zářivé temnoty / Brilliant Darknesses
2010, Dušan Urbaník: Krajina jedním tahem
2011, Dagmar Havlíčková
nedatováno, Olga Beráková: Kresby z Itálie
nedatováno, Helena Konstantinová: Kresby, grafika 1980-1985 / Zeichnungen, Graphik 1980-1985
nedatováno, Michael Rittstein
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1950, Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací
1953, II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1961, Skupina Radar 1961 (Bartoš Bláha Foll Gross Hudeček Chadima Kovářík Kubík Mikula Mikulová Mlčoch Prošek Rotrekl Skála Stanovský Sukup Vašta Zívr)
1966, Radar 66
1971, 25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1972, Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1978, Ilja Beškov, Jozef Baláž: Učiteľ a žiak
1979, 10 x 5 kreseb
1980, Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980, Člověk (Prostor člověka)
1981, 9 (Devět) (Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ellen Jilemnická, Adéla Matasová, Petra Oriešková, Jaroslava Pešícová, Hana Purkrábková, Jaroslava Severová, Dana Vachtová)
1981, Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby
1985, Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985, Zuzana Nováčková: Grafika, Jiří Sozanský: Kresby
1987, České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1990, Česká kresba XX. století II
1990, Současná česká kresba
1994, Skupina Radar
1995, Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1997, Záznamy dojmy sny
1997, Dürer Holbein Grünewald (Meisterzeichnungen der deutschen Renaissance aus Berlin und Basel)
1998, Záznamy dojmy sny 2
1998, Diplomanti AVU 1998
2002, Six from the sixties
2004, V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004, Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004, Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2008, Lettrismus (Předchůdci a následovníci)
2009, Kresby členů SČUG Hollar
2009, Mini UB 2009
2010, Milada Hynková a Veronika Dolanská: Benigni rezistence MH jako invazivní emoce VD
2012, Pavla Malinová, Veronika Vlková: Je to ve mně jako v koze
2012, AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1946, Výstava kreseb a grafiky B. Kubišty
1967, Kresby Antonína Procházky
1971, Zdeněk Kleidienst: Kresby k poezii
1973, Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika z posledních let)
1980, Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
1982, Dáša Havlová: Kresby
1986, Otto Sukup: Kresby sochy
1987, Miroslav Štolfa: Obrazy
1988, Vladimír Gebauer: Kresby
1988, Zdenek Hůla: Kresby a papíry
1990, Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby (Výběr z tvorby k umělcovým 55. narozeninám)
1990, Ladislav Daněk: Kresby, obrazy
2003, Vladimír Gebauer: Asambláže, kresby
2010, Inge Kosková: Kresby / Drawings
Book
published, title (subtitle)
1944, Umelecká kresba
1950, Jan Štursa
1951, Věnec národních písní
1953, Politické kresby 1939 - 1953
1956, Die Gotische Zeichnung in Böhmen
1957, Leonardo - Michelangelo (Kresby)
1958, Hans Holbein: Kresby
1960, Jak, čím a nač kreslit
1967, Magnetická pole
1969, Paul Cézanne (Kresby)
1971, Radar (Anatomie tvůrčí skupiny)
1971, Poklady pražské architektury
1972, Praha / Прага / Prag / Prague
1974, Le dessin surréaliste
1976, Současná kresba
1977, Hans Holbein: Kresby
1977, Václav Hollar: Kresby
1982, Albrecht Dürer: Kresby
1983, Karel Souček (Data a svědectví o jeho cestě životem a uměním)
1985, Zeichnungen der französischen Impressionisten
2001, Jan Hísek
2003, To UNHCR, With Love
2004, Jiří Slíva
2007, Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2)
2009, Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession)
2011, Jan Kotík: 1916-2002
2013, Jiří Balcar
2015, Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967))
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1948, Miřte
1949, Obecenstvo přijímá dnes...
1960, Kresby Jana Slavíčka
1965, Jeden ze současných výtvarníků světového jména...
1965, Čára - nejprostší vyjadřovací prostředek výtvarného umění, Kresba jako samostatný druh umělecké činnosti, Kresba popisuje skutečnost, Kresba usiluje o vyjádření vnitřních vztahů umělce ke skutečnosti, Linie jako nositelka výrazu, Kresba bojující
1970, Výstavy (Výstava Česká kresba 20. století)
1979, Současný zájem o kresbu není ničím vnějším...
1980, Kresba získala mimořádné uznání...
1985, Dva z mladé generace
1991, Kresba - někdo o ní říká,...
2000, Ve vybavování a ztělesňování představ...
2005, Prostě to chci mít už za sebou
2005, 20 bodů ke kresbě
2005, Kresba jako doklad hledání a rozhodování
2005, Kreslím, tedy jsem
2006, Médium kresby je pro mě...
2008, Cyklus Teroristi: Srdíčko (Jiří Petrbok)
2008, Vstup do ticha (Igor Kalný)
2009, Hledání a objevy
2012, Mistr humoru bez vtipu
2015, Kouzlo pérovek
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1984, Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby
1988, Pět let Galerie H
1991, Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 Obrazy, kresby, objekty, Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
1995, Kresba ´95
1996, Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Kresby, koláže, autorský porcelán
1996, Pavla Aubrechtová a Vladimír Gebauer: Obrazy, kresby, koláže
1996, Obrazy, kresby, koláže a malby na porcelán
Periodical
published, title (subtitle)
1997, Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1999, Petr Dillinger: Praha očima českých umělců
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1978, Ludvík Vacek: Malba, kresba, grafika
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1947, Česká barokní kresba
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1975, Encyklopedie českého výtvarného umění
1995, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
Work
published, title (subtitle)
1944, Kolka, Rus
1974, Milenci II
1985, Hlava / Head
1990, Hlava / Head
1999, Kresba (I)
1999, Kresba (II)
2003, Zahrada
WWW
published, title (subtitle)
, kresba (www.artlist.cz)
Picture
published, title (subtitle)
1992, Krystalizace tří barev
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1995, Kresba ´95
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1987, Pavel Matuška: Úsměvy - kresby a grafika
1988, Kresby Cyrila Boudy
1988, Vladimír Jiránek: Kresby
Drawing
published, title (subtitle)
1947 / 1948, List ze zápisníku
1962, Před zrcadly
1962, Pozorovatel
1962, Tanečnice na scéně
1965, Noční vahadlo
1965, Jeskyně trpělivosti
1988, Spatřilo se ve mně
1990, Tři primární barvy 1
1990, Tři primární barvy 2
1990, Pootáčení čtverců
1991, Věc I.
Author's Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
2010, Pavel Herynek: Circularities / Cirkulární kresby 1997 - 2010