Rudolf Němec

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1969   Utopír, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2000   Nerozumím už Nietzschemu, Torst, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Ztichlá klika 2 (samizdat), Jan Placák, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1966/12/13   Student