Ján Mudroch

from - to, institution, city, (notes)
1940 - 1947   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava), (oddělení kreslení a malby)
1948 - 1949   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), (Pedagogická fakulta)
1949 - 1968   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), (vedoucí oddělení figurální malby)