Albín Brunovský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Básne, Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
Periodical
published, title (subtitle)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)