Albín Brunovský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 1-1
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   Usporiadatelia výstavy v spolupráci s Komisiou pre udeľovanie..., Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1967   Tvorba strednej a mladej generácie, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 4-
1968   V Domě umění v Českých Budějovicích zahájili 29. března..., Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-2
1968   V Městské galérii se představuje veřejnosti deset členů clubu grafikov, Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 5-
1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Slovensko se představuje, Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 1-5
1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, , , 1971, 0-0
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1978   Některé aspekty volné grafiky, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 25-32
1978   Bratislava - Výstava současné portrétní tvorby (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1978   Naše současná grafika, Lidová demokracie, , , 1978/03/01, -
1981   Mezinárodní bienále grafiky v Krakově, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 22-26
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1982   BIB Bratislava 1981, Výtvarná kultura, 6, 1, 1982, 2-5
1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 39, 10, 1983/01/13, 5-5
1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 8-9
1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, , 2, 1990, 22-23
1990   ...a dvě naše výstavy v Drážďanech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 5, 1990/03/05, 6-
1995   Introduction a la gravure tchèque, Blabolilova Kucerova Michalek, , , 1995, -
1996   Hlasy pro ohlasy, Bulletin Klubu přátel Hollaru, , 2, 1996, 8-11
1997   30 let Lyry Pragensis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 13, 1997/06/26, 6-
1999   Eros v zrcadle tvorby umělců XX. století, Eros v evropské grafice v průběhu staletí, , , 1999, 25-28
2003   Aukce Forum 9/11 (Výtvarné umění 19. s 20. století), Art & Antiques, , 6, 2003/06, 16-
2011   Rekordní Boštík, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 19-20
2011   Papíry za milion, Art + Antiques, , 10, 2011/10/07, 18-18
2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, , , 2012/02, 81-93