Jindřich Wielgus

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1943   Sochař Jindřich Wielgus / Bildhauer Jindřich Wielgus
1946   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1950   Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse
1958   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby 1939 - 1958
1959   Studie Jindřicha Wielguse
1961   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1965   Jindřich Wielgus: Plastika a kresby
1968   Jindřich Wielgus: Sochy, kresby
1969   Jindřich Wielgus: Sochy, kresby, grafika
1971   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby, grafika
1973   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby
1974   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby
1975   Jindřich Wielgus: Sochy
1980   Jindřich Wielgus: Plastiky, kresby
1980   Jindřich Wielgus: Kresby
1982   Jindřich Wielgus: Plastiky, kresby
1985   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1988   Jindřich Wielgus: Drawings and Sculpture / Darluniau a Cherfluniau
1990   Jindřich Wielgus
1995   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby
1995   Jindřich Wielgus
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1942   Bildhauerzeichnung / Sochařská kresba
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Mánes 1946
1946   Člověk a práce
1946   Mladé české sochařství
1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Náboženské umění XX. století
1948   Jiroudek, Kavan, Paderlík, Wielgus
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1949   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Skupina 58
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Skupina 58
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Gross, Prošek, Wielgus (Obrazy, fotografie, sochy)
1963   Tvůrčí skupina Radar (Výstava obrazů, grafik, fotografií, plastik)
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1964   Radar Mánes 1964 (Bartoš Bláha Foll Gross Hudeček Chadima Kovářík Kubík Malát Mikula Mikulová Mlčoch Prošek Rotrekl Říha Skála Stanovský Sukup Šafranka Vašta Vodička Wielgus Zívr Zouplna)
1964   Radar
1964   Exposicion de pintura Checoslovaca
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   Radar
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1966   Radar 66
1966   Index (Kolektiv malířů a sochařů tvůrčí středisko Praha 6)
1966   Sochaři skupiny Radar
1967   Radar 67
1967   I. pražský salon
1967   Svět v nás
1967   Index (Tvůrčí kolektiv malířů a sochařů Praha)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   Index
1968   Přírůstky českého moderního umění
1969   2. pražský salón
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   Prager Künstler
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Výtvarníci straně
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Město a lidé
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Angažovaná monumentální tvorba v severomoravském kraji
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Zátiší v současné tvorbě
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   Česká sochařská kresba XX. století (Kresby ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci)
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Socha a sochařská kresba
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1981   Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955))
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Súčasná československá komorná plastika
1985   A mai csehszlovák szobrászat
1986   Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1989   Hornictví ve výtvarném umění
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   Skupina Radar
1994   Mánes Mánesu
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Záznamy dojmy sny 2
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2001   Barevná socha
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2006   Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950
2007   Ostrava ve výtvarném umění
2007   Proměny Karviné ve výtvarném umění 20. století
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2019   La forma dell'ideologia (Praga: 1948-1989)
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1954   Sochař Jindřich Wielgus, Nakladatekství Profil, Ostrava (Ostrava-město)
1958   Jindřich Wielgus (Sochy z let 1937 - 1957), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1971   Radar (Anatomie tvůrčí skupiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Jindřich Wielgus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1998   Setkávání s Janem Bauchem, Emanuel Křenek, Opava (Opava)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1943   Sochař Jindřich Wielgus / Bildhauer Jindřich Wielgus, Sochař Jindřich Wielgus / Bildhauer Jindřich Wielgus, , , 1943, 0-0
1946   Jindřich Wielgus, Lidová kultura, 2, 10, 1946/03/09, -
1946   Mladé české sochařství, Národní osvobození, 17, , 1946/09/21, -
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18, , 1947/04/26, -
1950   Sochař horníků (Sochař Jindřich Wielgus...), Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse, , , 1950, -
1950   Jindřich Wielgus (V díle Jindřicha Wielguse...), Horník v díle sochaře Jindřicha Wielguse, , , 1950, -
1950   Beseda se sochařem Jindřichem Wielgusem o havířích, Lidové noviny, Příloha Kulturní neděle, 58, 31, 1950/02/50, 5-5
1950   Výstavní síně, Lidové noviny, 58, 13, 1950/01/15, 7-7
1950   Naše umění horníkům, Mladá fronta, 6, 214, 1950/09/10, 10-10
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Výstava s nejasným posláním, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 10-
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1958   Pražské výstavy v květnu, Výtvarné umění, 8, 6, 1958/10/31, 282-285
1958   Jindřich Wielgus, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 8-9
1958   Skupina 58, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 5-
1958   Téhož dne, 2. května, byly v galerii Fondu..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 11-
1959   Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 35-37
1959   Rozhovor s několika sochami Jindřicha Wielguse, Výtvarné umění, 9, 2, 1959/05/20, 74-77
1959   Skupina 58 v Košiciach, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 4-
1959   Kresby Jindřicha Wielguse, Výtvarná práce, 7, 23-24, 1959/11/30, 13-
1959   Dr. František Dvořák zahájil v pátek 30. října..., Výtvarná práce, 7, 23-24, 1959/11/30, 15-
1960   Skupina 58 vystavuje, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 11-
1961   Dílo Jindřicha Wielguse v Ostravě, Výtvarná práce, 9, 9, 1961/05/10, 5-
1962   Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 10, 20-21, 1962/11/23, 2-3
1966   O Jindřichu Wielgusovi byla před lety..., Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 11-
1967   Výstava Radaru v Manésu, Výtvarná práce, 15, 19, 1967/09/21, 4-
1969   Drobné plastiky Jindřicha Wielguse, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 7-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Wielgus Ostravsku , Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 2-
1974   Sochy v Mánesu, Naše rodina, , 6, 1974/02/06, 13-
1980   Pražské výstavy duben-květen (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, -
1981   Jindřich Wielgus, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 46-48
1981   Galerie výtvarného umněí v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
1989   Nelituji, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 1-
1998   Seznam exponátů výstavy Pocta Františku Doležalovi, Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2006   Medailony, Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě 1900 - 1950, , , 2006, 22-52
2014   Horníci / Jindřich Wielgus, Nečekané dědictví, , , 2014, 94-98
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1943   Jindřich Wielgus: Sochy, plastiky a kresby
1975   Jindřich Wielgus: Sochy
1995   Jindřich Wielgus: Sochy, grafika
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1960   Skupina 58
1963   Radar
1965   Výstava tvůrčí skupiny Radar
1968   Index
1986   Drobná plastika
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
2001   Barevná socha
2002   Erotika
2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
2008   Jindřich Wielgus, Martin Wielgus
2008   Česká plastika
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
published, title (subtitle)
1958   Dívka s růží
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
nedatováno   Jindřich Wielgus
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
Advertisement
published, title (subtitle)
  Important collection of Czech Art
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1975   Jindřich Wielgus: Sochy a kresby
1980   Jindřich Wielgus: Kresby
Funeral Card
published, title (subtitle)
1998   Jindřich Wielgus (národní umělec - akademický sochař)
reliéf
published, title (subtitle)
1948 -1949   Stávka na Trojici v Ostravě
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1961   Sbírka českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
socha
published, title (subtitle)
1940   Torzo
1942   Havíř
1943   Matka s děckem
1943   Smutek
1944   Ze šichty III
1944   Polibek
1944   Před koupelí
1946   Hlava brigádníka
1947   Tanečnice I
1948   Boj proti fašismu
1948   Žena nad umyvadlem
1956   Modelka
1957   Věčná Eva
1959   Sedící
1959   Mír (Matka s dítětem a s holubicí)
1966   Carmen
1968   Žena
1975   Sedící dívka
Text
published, title (subtitle)
1950   Sochař Jindřich Wielgus
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)