Jaroslav Róna

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Róna
1987   Jaroslav Róna
1987   Jaroslav Róna: Kresby
1988   Jaroslav Róna: Paintings
1988   Jaroslav Róna: Obrazy (Průřez malířským dílem z let 1980 - 1988)
1991   Jaroslav Róna
1991   Jaroslav Róna
1996   Jaroslav Róna
1997   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings
1999   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy
2002   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy - výběr z let 1998/2002
2005   Jaroslav Róna: Obrazy
2007   Jaroslav Róna: Fifty, fifty...
2008   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables
2009   Jaroslav Róna: Za naším světem
2009   Jaroslav Róna (18/12/´09 - 31/01/´10)
2013   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy
2016   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy / Paintings and Sculpture
2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
2019   Jaroslav Róna: Kresby odjinud...
2019   Jaroslav Róna: Drawings from Elsewhere...
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   11 vitraj (1984/85)
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1987   Tvrdohlaví
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1987   Skleněná plastika
1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   České zátiší 20. století
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   Současná česká grafika
1989   Malba a plastika mladých
1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1990   Nová skupina
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1990   Úsměv, vtip a škleb
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Hapestetika 2
1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1991   Sklářský ateliér VŠUP 1982-1990
1991   Hans Hančová, Zdeněk Lhotský, Oto Macek, Michal Machat, Ivana Mašitová, Jiří Nekovář, Jaroslav Róna, Ivana Šrámková, Kryštof Trubáček, Martin Velíšek
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Sovinec 1989/91
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Galerie MXM 1991
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1993   Hapestetika 4 (Hmatová výstava výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1993   Galerie MXM 1992-1993
1993   Jakub a anděl
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Vyšehrad ´94
1994   Generation der Prager 5 (Bildende Kunst)
1994   4 x 10 Plastiken aus Thüringen Bayern Tschechien Slowakei
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Dílna 95 (Mikulovské výtvarné sympozium, druhý ročník)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Dílna 96 (Mikulovské výtvarné sympozium, třetí ročník)
1996   Galerie MXM
1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
1997   Sympozium železné plastiky 1997
1997   Ouplná lůna
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník)
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Touha stát se Indiánem
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách
1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998))
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2000   Pomník Franzi Kafkovi
2000   Melancholie
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry
2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Možnosti proměny II
2003   Dílna 03 (Mikulovské výtvarné sympozium, desátý ročník)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art)
2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2004   Lhotský Pelechov
2004   Socha a hlína na hradě
2004   art & interior
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen)
2005   Pohádkové bytosti
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Typický obraz
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2007   Umění porodit
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Lhotský - Pelechov
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II
2008   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets: Brno Art Open 08
2009   Crossing Borders (Tjekkisk glaskunst, skulptur og maleri / Sculptural Glass and Paintings by Czech Artists)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2012   12 let Galerie v Kapli
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2012   Knihy Aulos
2013   Umění v Chebu (Umění ve veřejném prostoru od 19. století do současnosti)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2015   Tvrdohlaví 2015
2015   Model
2016   Místo Monumentu
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Skvělý nový svět / Brave New World
2017   O umění válečném
2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového
2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
2020   Posledních padesát let
nedat.   2. výstava domácích prací posluchačů všup
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
2001   Stanislav Libenský a jeho škola / and His School / et son école, Popi, s.r.o., Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2008   Slovem i obrazem, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
2010   Róna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2017   Jaroslav Róna (Architektura, publikace, scéna), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2018   Ahoj socho (Městem s otevřenýma očima), Galerie hlavního města Prahy, Praha
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2001   Galerie Suterén 1991 - 2001, Galerie Suterén, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), Artefactum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1994   Kdo je kdo v České republice (94/95), Modrý jezdec, spol. s r.o., _
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2002   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  Cafe society (Europe in turmoil), periodikum, , , nedatováno, -
  Pomník Franze Kafky, Věstník, , , , 8-9
  Na pražském Starém Městě bude stát Kafka od Jaroslava Róny, periodikum, , , nedatováno, -
  Zachráncům židovských dětí, Právo, , , , -
  Sochy a obrazy Jaroslava Róny, periodikum, , , nedatováno, -
  Pražský hrad k potěše všech návštěvníků, periodikum, , , nedatováno, -
  Anděla zaplatili, periodikum, , , nedatováno, -
  Umanutý Jaroslav Róna, Týdeník Rozhlas, , , nedatováno, -
1985   Jaroslav Róna, Melodie, , , 1985/03, -
1986   Tvůrčí svoboda mladé generace..., Róna, , , 1986, -
1986   Vyhlídka do současnosti (K posledním obrazům Jaroslava Róny na výstavě Ústavu makromolekulární chemie v Praze, v květnu 1986), Někdo něco 5, , , 1986, 13-14
1986   Vzpomínka na Svárov, Někdo něco 6, , , 1986, 54-62
1987   České prostředí, jak známo, odjakživa..., Jaroslav Róna, , , 1987, -
1987   Dnes nejsou již školy, jsou pouze malíři..., Jaroslav Róna: Kresby, , , 1987, -
1987   Požár v bytě, který slouží..., Rudé právo, , , 1987/10/27, -
1987   Neděle na výstavě (Nestrkat hlavu do písku), Rudé právo, , , 1987/07/06, -
1987   Tvůrce archetypální obraznosti Jaroslav Róna, Československý architekt, 33, 2, 1987, 8-
1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88, , , 1988, 0-0
1988   Fantaskní krajiny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 4, 1988/05/10, 4-4
1988   From Prague (Tradition becomes a moral obligation), Flash Art, , 139, 1988/03, -
1988   A Glimpse of new Vission, periodikum, , , 1988, -
1988   Seznamte se: Jaroslav Róna, malíř a sochař, Mladý svět, , , 1988/04, -
1988   Lidskou grotesku současnosti..., Večerní Praha, , , 1988/05/13, -
1988   Obrazy nového srdce (Diagnózy pro múzy), Svět v obrazech, 44, 24, 1988, -
1988   Soustředěné malířské úsilí (Z pražských výstavních síní), Rudé právo, , , 1988/05/26, -
1988   Podivuhodná obrazotvornost, Věštník Žňo, , , 1988/05, -
1988   Přirozený talent (V Galérii Fronta letos první sólo), , , , , -
1988   The magic power of Jaroslav Róna´s pictures, Jaroslav Róna: Paintings, , , 1988, -
1988   Magická síla obrazů Jaroslava Róny, Jaroslav Róna: Obrazy, , , 1988, -
1988   Tvrdohlaví, Československý architekt, 34, 12, 1988, -
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1988   Róna ve frontě (květen 1988, obrazy z let 1980 - 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 4-6
1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 37-37
1988   Talenty a naděje II., Umění a řemesla, , 4, 1988, 60-66
1989   Jaroslav Róna, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
1989   Dvě květnové výstavy - Střední věk…, Kmen, , 22, 1989/06/01, 10-11
1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, , 38, 1989/09/20, 8-8
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví, , , 1989, 0-0
1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta, , , 1989, -
1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo, , , 1989, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny, , , 1989/09/16, -
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 3-3
1989   Slavnost barvy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5, 1989/03/07, 5-
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990   Praag, de zucht voorbij, Eindhovens Dagblad, , , 1990/06/16, 25-25
1990   Glas van drinkbeker tot kunstobject, Horizon, , , 1990/06, -
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1990   Glas - vom Trinkgefäss zum Kunstobjekt / Glass - from drinking Vessel to Objet D´Art, periodikum, , , 1990, -
1990   Glass does not grow in the forest, American Craft, , , 1990, 32-38
1990   Glas - van drinkbeker tot kunstobject, periodikum, , , 1990, -
1990/09/09   Hellere hjemløs hjemme end ude, Stiftstidende, , , 1990/09/09, -
1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník, , , 1991/09/30, 0-0
1991   Na Mars nedoletěli (Nám hrozila regionalita, mladým zase epigonství), Svobodné slovo, , , 1991/09/06, 0-0
1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce, , , 1991/10/09, 0-0
1991   Dekorativní Róna (Obrazy a sochy ve Špálově galerii), Lidové noviny, 4, , 1991/09/06, 8-8
1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny, , , 1991/06/30, 0-0
1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/13, 0-0
1991   Jeden z Tvrdohlavých, Lidová demokracie, , , 1991, 0-0
1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Výstava Jaroslava Róny), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1991   Rozhovor s Jaroslavem Rónou (Rozmlouvají Ludvík Hlaváček a Karel Srp), Výtvarné umění, , 6, 1991, 38-47
1991   "Příběhy" a "fragmentace smyslu" v díle Jaroslava Róny, Výtvarné umění, , 6, 1991, 48-50
1991   V tomto čase mimo něj, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 4, 1991/02/21, 8-8
1991   Jaroslav Róna ve Špálově galerii, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 21, 1991/10/17, 5-5
1991   Orfeův pozvolný návrat, Sobotní telegraf, 1, 17, 1991/09/25, -
1991   V první polovině 80. let nastalo... / Peculiar vacuum appered during the first half od the eighties..., Jaroslav Róna, , , 1991, -
1991   Sklo a plastiky v díle Jaroslava Róny, Domov, , 1, 1991, 52-54
1991   Výtvarník Jaroslav Róna: V mých obrazech je i humor, periodikum, , , 1991, -
1991   Rónovo zrání, Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/03, -
1991   Róna ve Špálovce, Rudé právo, , , 1991/09/10, 4-
1991   Výstava týdne (Jaroslav Róna do 29. září vystavuje ve Špálově galerii...), Mladá fronta Dnes, , , 1991, -
1991   Abyste viděli Oskara..., Večerník Praha, , , 1991/11/14, -
1991   Rozmluvy v ateliéru Jaroslava Róny, Domov, 30, 4, 1991, 37-39
1991   Róna ve Špálově galerii, Lidové noviny, , , 1991/09/03, 16-
1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1992   Róna v Klatovech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 13, 1992/06/25, 5-5
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 21, 1992/10/15, 4-
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1992   Naděje Na dně, Mladý svět, 34, 19, 1992/05/08, 42-42
1992   Rónovo tajemství, Nová Pravda, 2, 96, 1992/04/23, 12-12
1993   Jaroslav Rona, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 126-129
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Zastaveným časem Jaroslava Róny, Playboy, časopis životního stylu, , , 1993/02, 22-23
1993   Mnohostranný soukromý talent Jaroslava Róny, Lidové noviny, , , 1993/09/27, 6-6
1994   SME s českým výtvarníkom Jaroslavom Rónom (Pritakavanie životu a smrti), SME, , , 1994/05/06, 8-8
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1994   Jaroslav Róna, Reflex, 5, 29, 1994/07/11, 39-39
1995   Jaroslav Róna *1957, Raut, , , 1995/11, 104-
1995   Mýtus velkého města / The Myth of the Metropolis, Raut, , , 1995/11, 105-
1995   Jaroslav Róna v MXM, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 4, 1995/02/16, 5-5
1995   Mezi sochou a architekturou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 21, 1995/10/19, 6-6
1995   Wieder Frühling in Prag (Eigenständig und selbstbewußt: Prager Künstler vor der Kamera des Fotografen und im Gespräch), Journal die bunten seiten unserer Zeitung, , , 1995/05/13, 1-1
1995   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, , , 1995, 19-19
1995   Mikulovské sympozium Dílna 95, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 22, 1995/11/02, 5-
1995   Róna, Jaroslav, 27. 4. 1957 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 689-690
1995   Ve znamení rytíře, Květy, 5, 34, 1995, -
1995   K otázkám nového expresionismu v české malbě 80. let, Umění, 43, 4, 1995, 354-369
1996   Malíř, či sochař? Malíř i sochař, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 20, 1996/09/26, 5-5
1996   V případě Rónových soch... (Minigalerie Labyrint), Labyrint revue, , 1, 1996, 5-5
1996   Jaroslav Róna (Galerie Labyrint), Labyrint revue, , 1, 1996, 27-30
1996   Profil (Jaroslav Róna (narozen 1957 v Praze)...), Lidové noviny, 9, 58, 1996/03/09, 13-13
1997   Tvrdohlavý Jaroslav Róna, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 8, 1997/04/17, 5-5
1997   Jaroslav Róna - sochy a obrazy (Praha, GHMP, Dům U kamenného zvonu, 7. 11. 1997 - 25. 1. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 16-16
1997   Chcete být malířem? Tak jím budete!, Top Víkend magazín, , , 1997, 10-11
1997   Sebevědomý, Reflex, 8, 48, 1997/11/27, 52-54
1997   Obrazy a sochy útočí na cit a rozum, Právo, 7, 271, 1997/11/19, 10-10
1997   Rónův pozdní symbolismus, Lidové noviny, 10, 273, 1997/11/21, 13-13
1997   Jaroslav Róna neponechal věci náhodě, Lidové noviny, , , 1997/11/07, -
1997   Dobrodruhem svého světa (Sochy a obrazy Jaroslava Róny v domě U Kamenného zvonu), Večerník Praha, 7, 218, 1997/11/07, 29-29
1997   Pro Jaroslava Rónu je umění na prvním místě, Mladá fronta Dnes, , , 1997/11/07, 18-
1997   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, , , 1997/11/07, 19-
1997   Gotická kulisa pražskej výstavy sôch a obrazov Jaroslava Rónu pripomína mystické pomníky, SME, , , 1997, -
1997   Rónovo dílo je jako had zahryznutý do svého ocasu, Mladá fronta Dnes, , , 1997/12/04, -
1997   Akademici a lesk hvězd, periodikum, , , 1997, 11-11
1997   Jaroslav Róna stále Tvrdohlavý, periodikum, , , 1997, -
1997   Kdo je... (Jaroslav Róna), periodikum, , , 1997, -
1997   Tři patra u Tří zvonků (Všem, které to zajímá, předkládá Galerie Bayer & Bayer výstavu Jaroslava Róny a první číslo občasníku), Večerník Praha, , , 1997, -
1997   Bude Róna balzamován?, Hospodářské noviny, , , 1997, -
1997   Jeden z Tvrdohlavých se chce připomenout, Mladá fronta Dnes, , , 1997, -
1997   V rané tvorbě Jaroslava Róny je klíčová práce... , Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings, , , 1997, 5-7
1997   The characteristic feature of the early art of the Jaroslav Róna..., Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings, , , 1997, 8-11
1997   Hřbitovní ateliér Jaroslava Róna, Slovo, 89, 130, 1997/06/05, -
1997   Mystický malíř i sochař Jaroslav Róna v domě U kamenného zvonu , periodikum, , , 1997, 13-
1997   Z vernisážníku Patrika Šimona, Tvar, 8, 21, 1997/12/11, 15-15
1998   Chybí mi místo, říká sochař Jaroslav Róna, Mladá fronta Dnes, , , 1998/04/18, -
1998   Rónu láká podsvětí, Květy, , , 1998, -
1998   Kudy vede cesta do čítanek, Týden, 5, 3, 1998/01/12, 56-56
1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
1999   Jaroslav Róna, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 59-64
1999   Jaroslav Róna (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 149-159
1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 12, 1999/06/10, 1-1
1999   Stále tajemný Jaroslav Róna, Profit, 10, 35, 1999, -
1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas, , , 1999, -
1999   S Jaroslavem Rónou hovoří Antonín Zelenka, Týdeník Rozhlas, , , 1999, 7-11
1999   Kandidáti na titul osobnost 90. let, Lidové noviny, 12, 291, 1999/12/14, 18-19
1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny, , , 1999/04/17, -
1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum, , , 1999, -
1999   Na současné výtvarné scéně..., Jaroslav Róna: Sochy a obrazy, , , 1999, -
1999   Jaroslav Róna začíná svoji výstavu embryi, Zemské noviny, 9, 139, 1999, 13-13
2000   Jaroslav Róna (1957), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, , , 2000, 111-111
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2000   Z názorů členů jury, Pomník Franzi Kafkovi, , , 2000, 61-61
2000   Kafka má mít za rok pomník, Mladá fronta Dnes, , , 2000/10/30, 2-
2000   Město bude mít kafkovský pomník, , , , , -
2000   Pomník Franze Kafky inspirovala jeho povídka, , , , , -
2000   Kafka bude ve Vězeňské, Večerník Praha, , , 2000/10/31, -
2000   Kafka bude z bronzu, Blesk, , , 2000/11/01, -
2000   Pět odpovědí - Marty Železné ("Lidi mají představu, že Kafka patří jim."), , , , , -
2000   Dva plus jedna na hřbitově, Nedělní noviny, 2, 14, 2000/04/02, 30-30
2000   Mýtus / Myth (1987 - 1994), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 212-229
2000   Velký lov (Román), Labyrint revue, , 7 - 8, 2000, 204-207
2001   Proboha, proč je to tak romantické?, Rozhovory, , , 2001, 79-81
2001   Sebevědomý, Picasso byl monstrum, , , 2001, 136-145
2001   Galerie představí Rónu, Mladá fronta Dnes, , , 2001/02/01, -
2002   Tvrdohlavý a jeho host, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 6, 2002/03/21, 5-5
2002   Jaroslav Róna (Po základní škole jsem se nedostal...), Učitelské noviny, 105, 3, 2002/01/22, 1-1
2002   Ostrovy tajemných mýtů, Ceramics Art, , 4, 2002, 4-7
2002   Ti magoři si říkají Tros Sketos, Právo, , , 2002/07/15, 10-
2002   Kulturní pořady, Věstník, , , 2002/03, 21-
2002   Věčné návraty magického realisty (Obrazy a plastiky Jaroslava Róny vystavuje pražská Galerie Tvrdohlavých), Lidové noviny, , , 2002/02/15, 24-
2002   Jaroslav Róna (Obrazy a sochy - výběr z let 1998/2002), Olomoucké listy, , , 2002/02/28, 9-
2002   Róna u Tvrdohlavých, Květy, , 9, 2002, 56-56
2002   Doslov, Umanuté kresby, , , 2002, -
2002   Sochař a výtvarník Jaroslav Róna, Večerník Praha, 12, 103, 2002/05/03, 17-
2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology..., , , 2003, 0-0
2003   Sympozium v městě, ve kterém zpívají domy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 22, 2003/11/06, 5-5
2003   Islands of Mysterious Myths, Ceramics & Glass, , 4, 2003, 7-9
2003   Jaroslav Róna - Pomník Franze Kafky, Reflex, , 51-52, 2003, 92-92
2003   Praha má sochu Franze Kafky, Lidové noviny, , , 2003/12/05, -
2003   Socha Kafky stojí v srdci Prahy, Právo, , , 2003/12/05, 2-2
2003   Umění na koberci (Moravská gobelínová manufaktura), Art & Antiques, , 9, 2003/09, 106-113
2003   Mezi Hollywoodem a Prahou, Moderní byt, 7, 11, 2003, 20-28
2003   Zabydlený interiér, Moderní byt, 7, 8, 2003, 16-25
2003/06   Sochařská hlídka, Kritická příloha Revolver Revue, , 26, 2003/06, 71-77
2003/12/05   Praha má sochu Kafky, Právo, , , 2003/12/05, -
2004   Nové sochy v parku Hadovka (Sdílení cesty mezi architekturou a veřejným prostorem), Revue art, 1, 2, 2004, 2-5
2004   Prázdninová výstava na hradě Sovinec, Knižní novinky, 3, 11, 2004/06/07, 3-
2004   Jaroslav Róna (O Kafkovi a smutku veselého světa), Hospodářské noviny, , 19, 2004/05/07, 10-13
2004   Popis jednoho odhalení, Věstník, , , 2004/01, 16-17
2004   Na pomezí Starého Města a Josefova byl odhalen pomník Franze Kafky, Listy Prahy 1, , , 2004/01/09, -
2004   Na hřbitově u Jaroslava Róny, Art & Antiques, , , 2004/06, 72-73
2005   Rónova retrospektiva, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 23, 2005/11/16, 12-12
2005   20. století, Pohádkové bytosti, , , 2005, -
2005   Jaroslav Róna (Temné odstíny velkých symbolů), Revue art, , 3, 2005/3, 12-21
2005   Jaroslav Róna v Ženevě, České listy, 6, 7-8, 2005, 30-30
2005   Malířská cesta Jaroslava Róny, Jaroslav Róna: Obrazy, , , 2005, -
2005   Róna říká: Mé plastiky na Sovinec patří víc než kamkoliv jinam, , , , , 8-8
2005   Jaroslav Róna si vybral Sovinec, periodikum, , , 2005/06/07, 1-1
2005   Tros Sketos vystavují ve Varech (Tři výjimeční umělci české výtvarné scény vystavují spolu, jako trio, poprvé ), Mladá fronta Dnes, , , 2005/07/04, -
2005   Sketos zazářili s Alfabetickými kantátami, Mladá fronta Dnes, , , 2005/07/04, -
2005   Jaroslav Róna v Praze vystavuje obrazy z poslední doby, Mladá fronta Dnes, , , 2005/12/15, -
2005   Jaroslav Róna (1957), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 284-289
2005   Jaroslav Róna, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 489-490
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2006   Rónov svet v obrazoch, periodikum, , , 2006/01/23, 56-57
2006   Výstava v Galerii České pojišťovny , Hospodářské noviny, , , 2006/01/03, -
2006   Bilance: Aukce současného umění ART CZ, Revue Art, , 1, 2006/1, 76-77
2007   Jaroslav Róna: Fifty, fifty..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 9, 2007/05/03, 16-16
2007   Jaroslav Róna tvoří proti lhostejnosti a v padesáti stále věří v život, Plzeňský deník, , , 2007/05/09, 26-26
2007   Fifty, fifty čili padesátník vystavuje, Plzeňský deník, , , 2007/05/09, -
2007   Sépie putovala na Klenovou (V Plzni Jaroslav Róna vystavuje, v Klatovech bude slavit), Deník, , , 2007/04/12, 27-27
2007   Róna vystavuje Fifty fifty (V Galerii města Plzně lze vidět obrazy a sochy významného výtvarníka, který oslaví padesátiny), Mladá fronta Dnes, , , 2007/04/06, -
2007   Džungle v ohrožení, A2: Kulturní týdeník, 3, 18, 2007/05/02, 10-10
2007   Malířská cesta Jaroslava Róny, Vladimír Kozlík, , , 1994, -
2008   Róna, Milkov, Lhotský aneb tvrdohlavá buňka z Umprumky, Time IN, , , 2008/10/01, -
2008   Cesta do Patagonie (Praha, Galerie Via Art, 4. 12. 2007 - 31. 1. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 2, 2008/01/24, 5-5
2008   Tajemství Rónových obrazů, Jaroslav Róna: Podobenství / Parables, , , 2008, 3-11
2008   The Enigma of Róna´s Paintings, Jaroslav Róna: Podobenství / Parables, , , 2008, 13-21
2008   Nejpodstatnější okruh témat, která se v sochařském a malířském díle Jaroslava Róny objevují..., Jaroslav Róna: Za naším světem, , , 2009, -
2008   Velká Matka, Revue Art, , 2, 2008/2, 34-35
2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 6-6
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2008   Ateliéry 2008/XV. (Jaroslav Róna), Revolver Revue, , 72, 2008/09, 152-159
2009   Tajemství Rónových obrazů, Roš Chodeš, 71, 2, 2009/01/30, 8-9
2009   Příběh tlouštíka, , , , , -
2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, , 1, 2009, 20-25
2009   Podobenství (Jaroslav Róna), Revue Art, , 2, 2009, 22-25
2009   Nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna, Zpravodaj / Newsletter, , 1, 2009/04/15, 1-3
2009   Malíř Róna zakrývá beznaděj útulností , Hospodářské noviny, , , 2009/02/03, 10-
2009   Kdo, nebo co je Jaroslav Róna?, www.rona-jaroslav.cz, , , , -
2009   Svět je bizarní (Pozvání na výstavu), Knižní novinky, 8, 4, 2009, -
2009   Sen si musíte zapsat... (Jaroslav Róna - podobenství), Maskil, , , 2009/02, 16-17
2009   Tros Sketos se vrací na místo činu, periodikum, , , 2009, -
2009   Tvrdohlavý Jaroslav Róna vystavuje svá mytická podobenství, idnes.cz, , , , -
2009   Róna je malující Kafka, Reflex, , 9, 2009/02/25, 62-62
2009   Výstava v Praze (Jaroslav Róna - Podobenství), IN magazín Hospodářských novin, , , 2009/02/04, -
2009   Expozice nabídne Rónovu poslední tvorbu, Haló noviny, , , 2009/01/31, -
2009   Sebe sochám sám, A2: Kulturní čtrnáctideník, 5, 6, 2009/03/18, 10-10
2009   Jaroslav Róna v Židovském muzeu, Lidové noviny, , , 2009/02/03, 19-19
2009   V Rónových obrazech je možné si dlouze číst, Mladá fronta Dnes, , , 2009/03/02, -
2009   Jaroslav Róna (Narodil se 27.4.1957 v Praze ), Jaroslav Róna: Za naším světem, , , 2009, -
2009   Česká republika se pyšní tím..., Jaroslav Róna: Lampa Edison, , , 2009, -
2009   Jaroslav Róna: Experimentuju pořád (Přední český výtvarník vystavuje průřez svými malbami, kresbami a plastikami uplynulého desetiletí v Galerii Roberta Guttmana), Deník, , , 2009/02/27, -
2009/01/28   Expozice podobenství přináší průřez Rónovou poslední tvorbou, , , , , -
2009/01/28   Podobenství Jaroslav Róny inspiroval život v budoucnosti, www.ct24.cz, , , , -
2009/01/30   Židovské muzeum v Praze - Galerie Roberta Guttmanna představuje dílo Jaroslav Róny, www.webreporter.cz, , , , -
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2010   Zpráva z Prahy (Tradice jako morální závazek), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 195-200
2010   Róna v Ostravě, Art + Antiques, , 12, 2010/12, 74-74
2011   Hmotnější než hmota (Rozhovor s Jaroslavem Rónou), Art + Antiques, , 2, 2011/02/08, 22-31
2011   Jaká by mohla být?, Magazín Víkend, , , 2011/10/29, 4-6
2013   Jaroslav Róna, Franz Kafka a Bernard z Chartres, Tvary - formy - ideje, , , 2013, 67-71
2014   Jaroslav Róna, 50, , , 2014, 121-
2014   Současné umění, Ročenka ART+, , , 2014, 61-62
2016   Róna v Liberci, Art + Antiques, , 4, 2016/04/08, 92-
nedatováno   Jaroslav Róna, periodikum, , , nedatováno, -
nedatováno   Jedním z nejuhrančivějších výtvarných umělců..., periodikum, , , nedatováno, -
nedatováno   Jaroslav Róna, , , , , -
nedatováno   Polezou za ním ženy po žebříku? (Sochař Róna řeší konflikty v soubojích), , , , , -
nedatováno   Jak se tvoří na hřbitově?, periodikum, , , nedatováno, -
WWW
published, title (subtitle)
  Jaroslav Róna (www.artlist.cz)
  Tros Sketos (artlist.cz)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  Jaroslav Róna (cs.wikipedia.org)
  www.rona-jaroslav.cz
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1987   Jaroslav Róna: Obrazy
1988   Jaroslav Róna: Obrazy (Průřez malířským dílem)
1991   Jaroslav Róna
1991   Jaroslav Róna
1994   Jaroslav Róna: Obrazy a kresby
1997   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy / Sculptures and Paintings
1999   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy
2001   Jaroslav Róna: Obrazy & Plastiky
2001   Jaroslav Róna: Obrazy - Plastiky
2005   Jaroslav Róna: Sochy na hradě
2006   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy
2007   Jaroslav Róna: Cesta do Patagonie / Journey to Patagonia
2009   Crossing borders
2009   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables
2009   Jaroslav Róna: Za naším světem
2009   Jaroslav Róna: Lampa Edison
2010   Róna (křest monografie)
2010   Jaroslav Róna
2011   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy
2014   Jaroslav Róna: Srdce temnoty / Heart of Darkness
2016   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví: 1. společná skupinová výstava uměleckých děl (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul)
1988   Prešparty '88
1988   Výstava patnácti
1989   L´Europe des Graveurs
1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví
1990   Nová skupina
1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   First Part / První část (Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Jaroslav Róna, MIchal Gabriel, Zorka Ságlová, Antonín Střížek, Jan Merta, Martin Mainer, Petr Nikl)
1994   Martin Mainer: Cena Jindřicha Chalupeckého 1994, Okruh (T. Císařovský, M. Gabriel, J. Kovanda, J. Merta, P. Nikl, J. Róna, Z. Ságlová, S. Střížek)
1995   Jaroslav Róna, Ivan Kroupa
1995   Setkání Tvrdohlavých (Sochy, objekty)
1996   Tři týdny české grotesky
1996   Slavnostní otevření Galerie Bayer & Bayer
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví
1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   Pomník Franzi Kafkovi / Franz Kafkas Denkmal / Franz Kafka Memorial
2002   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Na papíře
2003   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury)
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2004   Socha a hlína na hradě
2005   Lhotský: Sklo (X let tavené skleněné plastiky)
2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
2005   Florálie
2005   Lhotský: Sklo (X let tavené skleněné plastiky (Žďár nad Sázavou))
2005   Lhotský: Sklo (X rokov tavenej sklenej plastiky)
2005   Socha a hlína na zámku
2005   Tros Sketos Serios
2006   Podvědomí
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2006   ArtPro na Art Prague 2006
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Svět české grafiky (Výběr)
2006   His Master´s Freud
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   Zdeněk Lhotský & studio Pelechov
2006   X Years of Studio of casting glass Lhotský Pelechov
2007   Typický obraz
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Slovem i obrazem
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Sculpture Forum Wintger Liberec 2008/2009
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Česká plastika
2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
2009   Art safari 17
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...)
2011   Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění
2011   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010
2015   Art Safari 30 de luxe
2015   Model
2016   Akt 2016
2016   Všichni svatí
2017   O umění válečném
2018   Hry a sny
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   ArtForum 2002
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   Aukce umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   Aukce umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Aukce vybraných děl (14.5.2018)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce vybraných děl (165. aukce)
Work
published, title (subtitle)
  Pieta s minotaurem (projekt v kostele sv. Augustýna v Antverpách)
1984/1985   Muž s plácačkou na mouchy
1985   Kanonýr
1987   Strážce
1988   Spící chlapec
1988   Poklad
1988   Na dně
1988   Píseň Lazarova
1989   Svatý Jiří
1989   Oskar
1989   Pieta s minotaurem
1990   Rytíři noci
1990   Irské jezero
1990   Vítězství železa
1990   Pomník
1990   Královská rodina
1990   Konquistador
1991   V sobě
1991   Váza
1992   Rituální stavba
1992   Chrám
1992   Dvanáct ohnišť
1992   Podobenství s labutí
1992   Studie rytíře s drakem
1993   Model 1:1 (Art Symposium na Krétě)
1993   Realizace (Art Symposium na Krétě)
1993   Hotel Occidental, zadní trakt (návrh výtvarného řešení scény z filmu Amerika)
1995   Muž a žena
1995   Historka z války
1995   Ostrov
1996   Portrét
1996   Bílá hvězda
1996   Sklad bomb
1996   Ponorky
1996   Aréna
1996-98   Číše Bolševník
1997   Smečka
1997   Návrat
1998   Afrika II
1999   Galéra
2000   Kaluž
2000   Padající anděl
2000   Sépie
2000   Torzo bojovníka
2000   Pomník Franzi Kafkovi (vítězný návrh soutěže na pomník Franze Kafky)
2002   Obřad
2002   Torzo bojovníka
2002   Podobizna
2003   Franz Kafka
2003   Modrá opice
2004   Adam
2005   Hlava bojovníka
2006   Kalendář pro Jindru Štreita
2006   Pomník Sigmunda Freuda (návrh)
2008   Osud města
2009   Sodoma
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
2004   Socha a hlína na hradě
2005   Jaroslav Róna Sochy na hradě 2005 (Hrad Sovinec)
Letter
published, title (subtitle)
1995/12/12   Příteli. Dovol, abychom ti v tento předvánoční čas poděkovali...
1995/12/14   Vážení a vzácní! Výstava v Karolinu...
1997/11/06   Omlouvám svoji neúčast na zahájení výstavy...
1997/12/11   Vážený Mistře, pane kolego, Jaroslave Róno...
1998/03/21   Vážený pane Róno...
1998/04/01   Vážení přátelé, naše politická scéna...
1998/07/20   Milý Jardo, moc ti děkuji...
1999/01/02   Milý pane Róno...
DVD
published, title (subtitle)
2004   Popis jednoho zápasu / Description of a Struggle (Dokument o vzniku pomníku Franze Kafky / Franz Kafka - story of one Prague monument)
Email
published, title (subtitle)
2007   Typický obraz
Photography
published, title (subtitle)
2004/06/25   Instalace sochy Malý marťan v parku Hadovka
Graphics
published, title (subtitle)
1982   Milenci na pláži
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2017   Jaroslav Róna: 1997-2017
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1990   Cesty k postmoderně (Průzkum osmdesátých let)
2003   ...o technice... / ...about technology...
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2013   A Place for Imagination (Artist´s Books and Illustrations)
2015   Model
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
Advertisement
published, title (subtitle)
1991   Dne 18. 11. 1991...
Calender
published, title (subtitle)
1999   Tvrdohlaví 1999
2006   Jindrovi
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2014   Jaroslav Róna: Srdce temnoty / Heart of Darkness
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1994   Symbolistní figurace v českém umění přelomu 80. a 90. let
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Možnosti proměny II. (České výtvarné umění 1980-2000 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
Picture
published, title (subtitle)
1980   Krajina s dvěma kříži
1981   Dva přátelé, kteří rozumějí pravé legraci
1982   Vražda v parku I.
1984   Jaro na vsi
1985   Hlava
1986   Velká matka
1987   Nazghul
1988   Ptáci a hvězdy
1989   Ukřižovaný
1990   Ježíš s hrozny
1991   Prostory
1991   Vejce
1994   Hlubina
1995   Muž a žena
1999   Kameny zákona
2000   Spáč
2004   Portrét manželů B.
2006   Výsadek
2006   Procházka na pláži
Periodical
published, title (subtitle)
1997/02/07   Galerie Bayer & Bayer (Jaroslav Róna)
1998   Galerie Bayer & Bayer (Mezi otázkou a odpovědí)
2000   Labyrint revue (Umění a kýč)
2008/09   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2008   Pf 2009: Gallery
Poster
published, title (subtitle)
1988   Výstava patnácti
1989   Úsměv, vtip a škleb
1992   Šedá cihla 35/1992
1995   Odhalení monumentu Rytíře s drakem autora Jaroslava Róny
1995   Kafkova Amerika. Kresby Jaroslava Róny (Výběr ze scénografie)
2009   Jaroslav Róna: Podobenství / Parables
nedatováno   Malý nezbeda (Rocková burleska o obrazech)
Appraisal of Dissertation
published, title (subtitle)
1984/06/07   Záznam recenze státní závěrečné práce diplomanta Jaroslav Róny
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1993   Raut
1995/10/28   Slavnostní recepce pořádaná u příležitosti státního svátku České republiky
1996/10/28   Slavnostní recepce pořádaná u příležitosti státního svátku České republiky
1998/10/28   Slavnostní recepce pořádaná u příležitosti státního svátku České republiky
1999/03/24   Slavnostní večeře u příležitosti vstupu České republiky do NATO a návštěvy generálního tajemníka NATO Javiera Solany
2000/06/10   Slavnost u příležitosti odhalení bronzové sochy Sépie od Jaroslava Róny
2001/03/12   Neformální setkání u příležitosti 2. výročí vstupu České republiky do NATO
2005   Pozvánka na tiskovou konferenci (Pohádkové bytosti a Orgmatech)
2006   Franz Kafka: Popis jednoho zápasu (Pozvánka na setkání s Jaroslavem Rónou u příležitosti vydání knihy)
2007   Jaroslav Róna: Fifty, fifty...
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Occassional Print
published, title (subtitle)
1991   B.K.S. děkuje tímto rytíři Jaroslavu Rónovi (jmenovací listina do osobního tituláru Nosič rakví B.K.S.)
2009   Jaroslav Róna: Lampa Edison
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Program
published, title (subtitle)
1997   Galerie hlavního města Prahy / Gallery of the City of Prague (Výstavy 1997 / Exhibitions 1997)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2005   Galerie 4 (Výstavní program 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006)
2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen - duben 2006)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - říjen, listopad, prosinec 2010)
Project
published, title (subtitle)
nedatováno   Projekt DVD z dokumentu Popis jednoho zápasu
Guide
published, title (subtitle)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
Script
published, title (subtitle)
2002   Vernisáž / 31.1.2002
Offprint
published, title (subtitle)
1988   Three contemporary czechoslovakian artists
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
1989   Akční výbor Občanského fóra Mánes
1989   Seznam členů Akčního výboru výtvarníků OF
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
socha
published, title (subtitle)
1985   Žena - Idol
2004   Nevolnost
Student Work
published, title (subtitle)
2002/2003   Medailon osobnosti / Jaroslav Róna
Text
published, title (subtitle)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1988   Obrazy Jaroslava Róny aneb Sloní paměť osudovosti
1988/01/18   Tvrdohlaví
1991   Jaroslav Róna (Vlastník tohoto jména-pojmu... )
1994/09   Staronová výstava Jaroslava Róny
1995   Amerika
1995   Mýtus metropole
1997   Pozvánka na výstavu 3.12.
2005   Neilustrovaný průvodce výstavou
nedatováno   Tajná dohoda Jaroslava Róny
nedatováno   Jsem šťastný, když objevím vazbu na Prahu u lidí, kterých si vážím
nedatováno   Příběh ze světa poskládaného z jiných světů
nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
nedatováno   Úlek ve strašidlném zámku
Press News
published, title (subtitle)
  Tros sketos a cabaret evening
1997   Dílna 94 - 97 (Mikulovská sympozia)
2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění
2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví
2001   Stanislav Libenský a jeho škola
2003   ...o technice...
2005   Pohádkové bytosti
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2009/11/05   Rónova Lampa Edison rozsvítí liberecké zákoutí
2013   Místo pro imaginaci
2016   Akt 2016
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)