Jaroslav Róna

Poster
published, title (subtitle), notes
nedatováno   Malý nezbeda (Rocková burleska o obrazech), malba