Břetislav Benda

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1920   Známky, kolky a peníze (Kronika), Musaion, sborník pro moderní umění, 1, , 1920, 76-77
1950   Soutěž na pražskou pomníkovou sochu J. V. Stalina, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 140-143
1956   Jak to vypadá s ateliéry?, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 11-
1959   Plastiky v kladenském sídlišti, Výtvarná práce, 7, 11, 1959/07/11, 6-
1960   Mezi návštěvníky IV. přehlídky, Výtvarná práce, 8, 5, 1960/03/12, 5-
1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 15, 6, 1965/07/31, 240-257
1972   Setkání generací, Svobodné slovo, , , 1972/07/26, -
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1977   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, -
1977   Ocenění poctivé tvořivé práce, Výtvarná kultura, 1, 3, 1977, -
1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 17-20
1978   Okresní galerie Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979   Umělecká výzdoba sportovního areálu Evžena Rošického na Strahově, Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, 13-16
1979   Přehled významných realizací za rok 1974 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1975 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1977 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, -
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1988   Vyznání, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 1, 1988/03/30, 2-2
1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, , , 1999, 426-429
1999   Socha nejen symbolem nadčasovosti, Hospodářské noviny, , 33, 1999/02/17, -
2000   Architektura jako snaha o dokonalost (Pražská výstava Forum se snaží přiblížit mezinárodní souvislosti Teigova architektonického programu), , , , , 20-
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové