Otakar Mrkvička

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Jak pracují (Odpověď výtvarnému referentu "S.S."), Lidová kultura, 2, 11, 1946/03/16, 7-
1946   Ideová situace našeho výtvarného umění, Národní osvobození, 17, , 1946/11/19, -
1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 146-156
1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, , 25, 1953/10/02, 7-
1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 7-
1959   Sluší avantgardě jenom vzpomínání?, Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 12-16
1959   Otakar Mrkvička: Jindřich Wielgus..., Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 4-
1966   O Jindřichu Wielgusovi byla před lety..., Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 11-
1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj, 23, , 1971/03/13, -
1978   Zdeněk Sklenář, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 43-49
1979   Životní jubileum Oty Janečka, Lidová demokracie (Praha), , , 1979/08/15, -
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, , 17, 1991, 73-80
1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 2-2
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378
2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, , 56, 2004, 35-50
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2011   Mrkvička a Francouzi, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 19-
2011   Překvapení z Benátek, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 25-
2011   Bez milionových položek, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 17-17
2013   Za nové umění! (Boj o socialistický realismus jako pole vztahů mezi státem a umělci), Umění a politika, , , 2013, 55-65