Otakar Mrkvička

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1923   Samá láska, obálka, Večernice, V. Vortel a R. Rejman, Praha
1923   Výbor ze spisů Vítěslava Hálka, , Umělecká beseda, Praha
1924   Charlie Chaplin, obálka, typografie, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1924   Ze života hmyzu, obálka, typografie, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1925   Sedící žena, obálka (společně s Karlem Teigem), Odeon (Jan Fromek), Praha
1925   Pekař Jan Marhoul, obálka (společně s Karlem Teigem), v tiráži uveden jenom K.T., Odeon (Jan Fromek), Praha
1925   Láska Jeanny Neuillové, obálka, Komunistické nakladatelství a knihkupectví, Praha
1925   Zavražděný básník, obálka, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1926   Karneval (Romaneto), titul (Společně s Karlem Teigem), Odeon (Jan Fromek), Praha
1926   Básně na pohlednice, obálka, titul, typografie, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1927   Hamlet, obálka, typografie, Odeon (Jan Fromek), Praha
1932   Dům s vyhlídkou do zdi, obálka, Alois Srdce, Praha
1941   Hledám Marii Romanovou, obálka, typografie, Rudolf Kmoch, Praha
1942   Lidé z maringotek (Příběhy jedné noci), obálka, František Borový, nakladatelství, Praha
1946   Les (Komedie o 5 dějstvích), obálka, Cesta, vydavatelská společnost s r. o., Praha
1946   Holýma rukama, obálka, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
Song
published, title (subtitle), notes
1932   Hutnická polka, obálka
1944   Jsem jenom děvčátko chudé (valčíková píseň), značka om
1944   Vzpomínky nehynou (pomalý fox), značka om
1944   Na potoce (pochodová píseň), značka om
1944   Seňorita Conchita (píseň), značka om
1944   Španělské námluvy (passo - doble),
1944   Zelené rokytí (polka), značka om
1944   Chasnická polka (polka), značka om
1944   Matka řeka (píseň), značka om
1944   Až tě povedu k oltáři (lidový valčík), značka om
1944   1000 draků (foxtrot), značka om
1944   Čikičita (rumba), značka om