Alois Sopr

year of award, name of award, category, comment
1945   Soutěž ministerstva školství a národní osvěty na medaili, 1. cena, za odvahu v partyzánských bojích Čechů a Slováků 1939 - 1945
1946   Interní soutěž sochařů SVU Mánes, 1. cena, Na paměť 5. května 1945
1946   Soutěž na památník Pražského národního povstání pro Prahu - Vinohrady, 2. cena,
1946   Soutěž na vojenský velitelský řád Jana Žižky z Trocnova, 1. cena,
1947   Soutěž na medaili Za pracovní obětavost pro ROH, 1. cena,
1948   Soutěž na pomník Rudé armády pro Karlovy Vary, 1. cena,
1949   Užší soutěž na sochu hutníka a inženýra do vstupní haly správní budovy ČKD Praha - Karlín, 1. cena,
1954   Soutěž na pamětní minci 50 Kč k 10. výročí osvobození ČSSR, 1. cena,
1957   Soutěž na minci 1 Kč, 2. cena,
1958   Užší soutěž na sochu Jana Roháče z Dubé, 1. cena,
1959   Soutěž na památník Rudé armády pro Cvikov, 1. cena,
1963   Zasloužilý umělec, _,
1972   Užší soutěž na pomník B. Smetany pro Plzeň, 1. cena,
1981   Za vynikající práci, _,
1983   Národní umělec, _, ?1982?
1985   Cena Antonína Zápotockého, _,
1988   Řád práce, _,