Alois Sopr

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 146-156
1950   Výtvarní umělci v boji za mír, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 285-285
1953   Diskutujeme o našem současném umění (Před obrazy v Jízdárně), Výtvarná práce, 1, 28, 1953/11/13, 4-
1954   K výsledkům soutěže na pomník Klementa Gottwalda v Gottwaldově, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 1-2
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-2
1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 7-
1955   Soutěž na pamětní mince, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 6-6
1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 11-
1956   Soutěž na pomník Rudé armádě ve Cvikově, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 11-
1956   Tisk o výtvarnictví, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 12-
1956   Výsledek soutěže na pomník Kl. Gottwalda v Gottwaldově, Výtvarná práce, 4, 17, 1956/10/25, 11-
1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 2-
1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 2-
1956   Usnesení ustavující schůze ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 4-
1956   Výsledky soutěží (Na pomník Sovětské armádě ve Cvikově), Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 15-
1956   Nové soutěže (Na pamětní minci), Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 11-
1956   Výsledky soutěže na korunovanou minci, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1957   Výsledek soutěže, Výtvarná práce, 5, 4-5, 1957/03/30, 14-15
1957   Zprávy z presidia svazu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 15-
1957   Soutěž na pomník J. E. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 11-
1957   Umění a neumění, Výtvarná práce, 5, 12, 1957/06/21, 6-
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 9-10
1957   Z Českého fondu, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 8-9
1957   Zpráva výboru sekce MSGR, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 14-
1957   Výsledek soutěže na pomník J. Purkyně v Praze, Výtvarná práce, 5, 25-26, 1957/12/30, 15-
1960   Porota soutěže v oboru humoru a satiry, Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 11-
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1963   Výtvarní umělci XII. sjezdu KSČ, Výtvarné umění, 13, 5, 1963/07/20, 203-207
1964   Bilance Aloise Sopra, Výtvarná práce, 12, 4-5, 1964/03/24, 7-7
1965   Medailérská tvorba v Československu v letech 1945-1965, Výtvarné umění, 15, 6, 1965/07/31, 240-257
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Výsledky soutěže na monumentální plastiku..., Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 11-
1967   V. Vingler a Index v Karlových Varech, Mladá fronta, , , 1967/09/01, -
1967   V karlovarské Galerii umění, Zemědělské noviny, , , 1967/10/07, -
1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 17-20
1979   Přehled významných výtvarných realizací v architektuře (Rok 1972 a 1973), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Výstava západočeských výtvarných umělců (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Galerie výtvarného umění Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Galerie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 1, 1979, -
1979   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1980   Výstavní bilance monumentální a komorní plastiky, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 26-34
1981   Umění epochy socialismu, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 10-18
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22