Eva Kmentová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1943 - 1946   Státní odborná škola bytového průmyslu, Praha , Kment František
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Wagner Josef