Miloš Jiránek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1908   Někdejší mistři (Díl I. Belgie, Díl II. Holandsko), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha