Ota Janeček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1942   Ota Janeček
1945   Ota Janeček: Kresby, kvaše 1943 - 45
1946   Ota Janeček: Grafika
1948   Ota Janeček: Obrazy z let 1943-1948
1949   Ota Janeček: Práce z r. 1948
1950   Ota Janeček
1951   Ota Janeček
1952   Ota Janeček
1953   Ota Janeček (1953)
1956   Ota Janeček: Výstava olejů
1957   Ota Janeček: Portrétní kresby z roku 1956
1958   Oto Janeček
1958   Ota Janeček: Malíř spoluvytváří film Vlčí jáma
1961   Ota Janeček
1962   Ota Janeček: Obrazy z let 1959-1961
1964   Ota Janeček: Obrazy, kresby, plastiky
1965   Ota Janeček: Ilustrace
1965   Ota Janeček
1966   Ota Janeček: Water birds
1967   Ota Janeček: Bel étage
1967   Ota Janeček: Práce z let 1962 - 1966
1969   Ota Janeček: Dětem
1970   Ota Janeček
1974   Ota Janeček: Kresby 1942 - 1973
1975   Ota Janeček: Obrazy - sochy
1976   Ota Janeček: Slabikář
1976   Ota Janeček
1976   Ota Janeček: Žena (kresby - grafika - plastiky)
1977   Ota Janeček: Výběr z díla
1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978   Ota Janeček
1978   Ota Janeček
1979   Ota Janeček: Obrazy
1979   Ota Janeček
1980   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika
1981   Ota Janeček
1981   Ota Janeček
1982   Ota Janeček: Výber z diela
1982   Ota Janeček im Bauhaus
1984   Ota Janeček: Obrazy
1984   Ota Janeček: Výběr z diela
1984   Ota Janeček
1984   Ota Janeček: Grafika, kresby
1984   Ota Janeček (1984)
1984   Ota Janeček: Kresby, grafika
1987   Oto Janeček
1987   Ota Janeček: Obrazy
1987   Ota Janeček: Pohled do dílny
1987   Ota Janeček (1987)
1987   Ota Janeček: Exhibition of Drawings
1988   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let
1988   Výstava grafiky, obrazů a plastik Oty Janečka
1989   Ota Janeček: Kresby a grafika
1989   Ota Janeček: Poznámky a studie
1990   Ota Janeček: Obrazy, pastely, grafika
1995   Ota Janeček: Obrazy
1995   Ota Janeček: Grafika
1996   Ota Janeček: Kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1945   Konfrontace 2
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Mánes 1946
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126)
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie
1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1947   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy a sochy za přístupné ceny)
1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142)
1948   Kresby a akvarely
1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik)
1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society)
1948   Jiroudek, Kavan, Paderlík, Wielgus
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154)
1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
1950   Bianco e nero cecoslovacco
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158 členská výstava kreseb
1952   III. členská výstava
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
1953   Česká grafika Hollar
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
1954   Výtvarníci a kniha
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky členů a hostů Hollara
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Květiny
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1957   Malá krajina
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Město očima soudobých malířů
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Moderne tschechoslowakische Grafik
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1959   České moderní malířství
1959   Kresby z cest
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Plastiky malířů
1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1963   Hollar; Kresby; 1963
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Skupina Umělecká beseda
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Hollar: Kresby členů
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Březen měsíc knihy 1965 (Výstava - Umění a knižní obálka)
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
1966   Jarní výstava 1966
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1966   UB 1966
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   Tschechoslowakische Graphik
1967   50 let SČUG Hollar
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Československé nejkrásnější knihy 1966
1967   Ilustrace dětské knihy
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   50 let československého malířství 1918–1968
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
1968   Nejkrásnější knihy 1967 (Zpráva poroty)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
1968   6 Prager Künstler (Istler Janeček Koblasa Krbálek Paleček, Trinkewitz)
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968)
1968   Československé nejkrásnější knihy 1967
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1969   Výtvarníci východních Čech
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
1974   Knižní ilustrace Artie 1953-1973
1974   Lyra Pragensis: Grafika, knižní tisky
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   České výtvarné umění XX. století
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
1976   Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Současná ilustrace dětské literatury
1977   Česká krajina XX. století
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Klasikové české ilustrace
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1981   Tschechische Illustration aus der Sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1983   Výtvarní umělci Pardubic
1984   Grafické techniky I (Litografie)
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1984   Nejhezčí dětem 1983
1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby)
1984   Gutfreund, Janeček ac eraill / Gutfreund, Janeček and others
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
1987   Současné české exlibris
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Současné české exlibris
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Umění, architektura, řemesla
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   Současná česká grafika
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1989   Suvreme Čehoslovačko slikarstvo
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Sedmá přehlídka českého ex libris Chrudim (1989 - 1992)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   Současná česká grafika
1995   Černá a bílá - grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1997   Záznamy dojmy sny
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   Záznamy dojmy sny 2
1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Via dolorosa / Cesta utrpení
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
2002   Prošli Hradcem Králové
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2005   ...o věcech přírodních (Grafické listy 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie)
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   České poválečné umění
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   Normalizační galerie (Akvizice 1970-1989)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2017   České poválečné umění 1956-1996
nedatováno   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
nedatováno   Současná česká grafika
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1961   Co je to grafika (Informatorium o grafice), Český fond výtvarných umění, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Ota Janeček, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Sagitální řez, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Artia 35 (35 československých ilustrátorů 1953 - 1988), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   35 tschechoslowakische ilustratoren 1953-1988 (Artia 35), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989   Ota Janeček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Hádej, kam půjdem na večeři?, Studio dobré nálady - nakladatelství Kredit, Praha
1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia), Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
1994   Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956, Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1945   Poslední pražské výtvarnické události, Lidová kultura, 1, 23, 1945/10/31, 3-
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1946   Hollar ve znamení mladých, Národní osvobození, 17, , 1946/12/18, -
1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2, 26, 1946/01/31, 4-4
1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar, Národní osvobození, 18, , 1947/12/18, -
1949   Ptáci Oty Janečka, Ota Janeček: Práce z r. 1948, , , 1949, -
1949   Jméno malíře Oty Janečka..., Ota Janeček: Práce z r. 1948, , , 1949, -
1953   Ve výstavních místnostech ČSUG Hollar..., Výtvarná práce, , 16, 1953/05/29, 4-
1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 6-6
1954   Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 8, 1954/04/23, 3-3
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Z pražských výstav, Výtvarná práce, 2, 5, 1954/03/12, 6-
1955   Poslední knihy ze SNDK, Výtvarné umění, 5, 5, 1955/06/20, 239-239
1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7, 5, 1955, 138-151
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 3, 8, 1955/04/22, 7-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Nová grafika v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 12-12
1956   Na okraj výstav Oty Janečka, Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 6-6
1956   O nových a starých formách v umění, Literární noviny, 5, 12, 1956/03/24, 7-7
1956   Výstava květin, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-
1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 10-11
1957   Kresby Oty Janečka, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 9-
1957   Výstava ilustrací v Mladé frontě, Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 10-
1957   Organickým pokračováním této výstavy je..., Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 10-
1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1957   Kresby Oty Janečka, Hollar, 29, 2, 1957, 81-83
1957   Výstava mladých ilustrátorů, Hollar, 29, 2, 1957, 83-83
1958   Výstavní informace, Výtvarné umění, 8, 3, 1958/06/10, 136-138
1958   Ota Janeček, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 9-10
1958   Průřez novými výstavami, Rudé právo, , 44, 1958/02/13, 3-3
1958   Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 8-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Portréty na dvou výstavách (Výstava v Hollaru...), Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 9-
1958   Výtvarník a film, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 12-
1959   Současné české výtvarné umění hudbě, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 8-9
1959   Kresby z cest, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 12-
1959   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 10-
1959   Pátý Pražský salón, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 13-
1960   Grafika na IV. přehlídce, Výtvarná práce, 8, 4, 1960/02/25, 3-4
1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 9, 17, 1961/08/25, 8-9
1961   Letošní bienále v Sao Paulo, Výtvarná práce, 9, 23, 1961/11/28, 12-
1962   Ota Janeček, Výtvarná práce, 10, 1, 1962/01/25, 3-
1963   The Studio říjen listopad 1962, leden 1963 (Anglie) (Z výtvarných časopisů), Výtvarné umění, 13, 6-7, 1963/09/28, 306-307
1963   VII. Bienále v Sao Paulu, Výtvarná práce, 11, 25-26, 1963/12/31, -
1964   Tvář školních učebnic, Knižní kultura, 1, 11, 1964/11/26, 422-425
1964   Malá bilance knižní grafiky / I., Knižní kultura, 1, 2, 1964/02/15, 62-65
1964/07/26   Ano i ne (kolem ilustrace), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-8
1965   další úspěch české ilustrace, Výtvarná práce, 13, 1, 1965/02/22, 4-4
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 3-
1967   Přehled výstav (Umění harmonie), Výtvarná práce, 15, 5, 1967/03/09, 4-4
1968   Die Ausstellung tschechoslowakischer Künstler..., , , , , -
1969   Pohlednice vesničkám SOS, Stráž lidu (Prostějov), , , 1969/10/22, -
1970   Osobní zpověď umělců, Rudé právo, 50, 77, 1970, 5-
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 9, 1970/04/27, 4-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1979   Příroda na výstavě, Mladá fronta, , , 1979/05/16, -
1979   Výtvarný hymnus přírody, Tvorba, , 23, 1979/06/06, 18-18
1979   Životní jubileum Oty Janečka, Lidová demokracie (Praha), , , 1979/08/15, -
1979   Nová díla Oty Janečka, Svobodné slovo (Praha), , , 1979/05/24, -
1979   Do poloviny června..., Mladý svět, , , 1979/06/26, -
1979   Příroda v díle Oty Janečka, Zemědělské noviny, , , 1979/05/29, -
1979   Ota Janeček: Klíčení, Lidová demokracie (Praha), , , 1979/05/17, -
1979   Z výstavy obrazů Oty Janečka v Galerii Čs. spisovatel v Praze, Svobodné slovo (Praha), , , 1979/05/22, -
1980   Kresba, grafika, plastika Oty Janečka (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 4, 1980, -
1981   Ota Janeček, Ota Janeček, , , 1981, -
1981   Vývojový profil díla Oty Janečka (K jedné podkapitole ze současného českého umění), Umění, 29, 1, 1981, 59-72
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1983   Dílo Oty Janečka (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 7, 6, 1983, 35-40
1985   Výtvarná problematika šedesátých let (Příspěvek k řešení státního badatelského úkolu VIII-8-4/4), Umění, 23, 1, 1985, 29-53
1985   Gutfreund, Janeček a jiní, Mladá fronta, , , 1985/01/24, -
1988   Ota Janeček, Artia 35, , , 1988, -
1989   Ota Janeček sedmdesátníkem, Panorama, , 1, 1989, 10-12
1990   Ota Janeček, Design Journal, , 27, 1990, 68-68
1990   Ota Janeček od své první výstavy..., Ota Janeček: Obrazy, pastely, grafika, , , 1990, -
1994   I. Úvod, Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956, , , 1994, 5-6
1994   III. Komentář, Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956, , , 1994, 23-27
1994   IV. Poznámky, Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956, , , 1994, 29-48
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, , , 2000, 7-79
2005   ...o věcech přírodních (Na sedmdesát vystavených,...), ...o věcech přírodních, , , 2005, 0-0
2012   Poválečné umění, Ročenka ART+, , , 2012/02, 55-58
2014   Zátiší / Ota Janeček, Nečekané dědictví, , , 2014, 122-126
2018   Ota Janeček (Barva, linie, poezie), Revue Art, , 2, 2018, 32-39
Author's Invitation
published, title (subtitle)
  Ota Janeček: Drawings and graphics
1950   Ota Janeček: Grafiky
1953   Ota Janeček (barevné kresby)
1956   Ota Janeček: Výstava olejů
1957   Ota Janeček: Portrérní kresby z roku 1956
1958   Oto Janeček: Obrazy
1967   Ota Janeček: Práce z let 1962-1966
1969   Ota Janeček: Kresby dětem
1976   Ota Janeček: Slabikář
1976   Ota Janeček: Kresby, ilustrace, grafika
1976   Ota Janeček: Žena (Výstava kreseb)
1977   Ota Janeček: Slabikář
1977   Ota Janeček: Oleje - pastely - plastiky
1977   Ota Janeček: Slabikář
1977   Ota Janeček
1978   Ota Janeček: Kresby, grafika, ilustrace
1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
1978   Ota Janeček
1979   Ota Janeček: Obrazy
1980   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika
1984   Ota Janeček: Kresby, grafika
1984   Ota Janeček: Obrazy, kresby, grafika
1988   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let
1988   Zasloužilý umělec Ota Janeček: Obrazy - kresby - grafika - ilustrace - sochy - objekty
1989   Ota Janeček: Kresby a grafika
1995   Ota Janeček: Obrazy
1995   Ota Janeček
1997   Ota Janeček: Obrazy - kresby - objekty
1999   Ota Janeček
2001   Ota Janeček: Kresba, malba
2003   Ota Janeček: Vše počíná vajíčkem
2004   Ota Janeček
2005   Ota Janeček: Poetické obrazy a kresby
2006   Ota Janeček: Léta sedmdesátá
2008   Ota Janeček: Žena
2008   Ota Janeček: Dílo 1942 - 1990
2009   Ota Janeček: Krajina
2010   Ota Janeček: Malá retrospektiva
2013   Ota Janeček: Česká ilustrační tvorba
2013   Ota Janeček v proměnách
2017   Ota Janeček: Nic než příroda
2018   Ota Janeček: Intuice
2019   Ota Janeček: Sochy
2020   Ota Janeček (1919-1996): Retrospektiva ke 100. výročí narození (díla z let 1942-1992)
neuveden   Ota Janeček
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1945   Konfrontace 2
1963   Ex libris
1968   Česká kniha 1958-1968
1969   Mateřídouška a Sluníčko vesničkám SOS
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1984   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1983)
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách
1997   11. aukce výtvarného umění 20. století
2001   Ohlédnutí za prvním rokem naší výstavní činnosti (Lhoták, Kolář, Tichý, Gross, Sukdolák, Janeček, Toyen)
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Erotika
2002   Kresby z let 1960-2002
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Florálie
2006   České poválečné umění
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   Sto let české grafiky
2006   Vánoční výstava
2007   Žena v dílech Ludmily Jiřincové, Oty Janečka a dalších umělců
2008   Česká grafika I
2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další
2009   Výběr
2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě)
2010   Výběr
2010   Česká grafika II
2010   20 / 10
2011   20/12
2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau)
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014   Beautifull fifteen II
2014   Česká plastika (symbióza)
2014   Ota Janeček - Pardubičtí malíři komorně
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2016   Stejně jsme se sešli
2016   1960 - 1970
2017   České poválečné umění 1956-1996
2017   Vtip-ná ilustrace
nedatováno   Galerie Vltavín (Stálá expozice)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
1996   Dorotheum (Klassische Moderne und zeitgenössische Kunst)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2006   Aukce umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   21. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   27. aukce
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   29. aukce
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera 1: Soukromá sbírka umění
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019)
2019   Aukce vybraných děl (165. aukce)
2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020)
2021   83. aukce
2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
Diary
published, title (subtitle)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
Work
published, title (subtitle)
  Ota Janeček: Plastika
Postcard
published, title (subtitle)
  Ota Janeček
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
nedatováno   Ota Janeček
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
1976   Ota Janeček
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Calender
published, title (subtitle)
2009   Ota Janeček (2010)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1986   Ota Janeček: Ukázky z díla
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2006   Ota Janeček: Výběr z tvorby
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce
Map/Plan
published, title (subtitle)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
Offer List
published, title (subtitle)
nedatováno   Ota Janeček, zasloužilý umělec, akademický malíř
Funeral Card
published, title (subtitle)
1996   Ota Janeček (akademický malíř)
Periodical
published, title (subtitle)
1990   Design Journal
Poster
published, title (subtitle)
1965   Ota Janeček: Ilustrace
1968   Česká kniha 1958-1968
1996   Kresba Mánesa
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2011   Aukce výtvarného umění (dražba 20. listopadu 2011 od 13.30 hodin)
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; slovenská
Occassional Print
published, title (subtitle)
1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Supplement
published, title (subtitle)
1961   Ota Janeček: Grafika
Yearbook
published, title (subtitle)
2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
seznam
published, title (subtitle)
1976   Seznam kreseb a grafických listů, předaných Grafické sbírce z pozůstalosti po Josefu Sudkovi
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1951   Seznam prací výstavy Oty Janečka
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1977   Ota Janeček: Oleje - pastely - plastiky
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1971   Současná česká grafika
1992   Ota Janeček
nedatováno   Výtvarní umělci dětem
Press News
published, title (subtitle)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění