Ota Janeček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Ota Janeček
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Básnický almanach 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Poklad pana Arna, Československý spisovatel, Praha
1958   Ze života hmyzu (Komedie o třech aktech s předehrou a epilogem), Orbis, Praha
1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1959   Psí život, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1961   Nezvedený kozlíček a jiné povídky o dětech a zvířatech, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1961   Stříbrák a já (Andaluská elegie), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1962   Zelený svět, Československý spisovatel, Praha
1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek ), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   Básnické dílo, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1962   O lékaři Pingovi, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1963   Kam chodí slunce spat, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Umění milovati, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Přemyslovci ve Znojmě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1966   Kouzelné dobrodružství (Velký Meaulnes), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   Jana, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Verše psané na vodu (Starojaponská pětiverší), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1975   Pohádky a povídky pro malé čtenáře, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1978   Verše psané na vodu (Starojaponská pětiverší), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1982   Knihařův příběh, František Jelínek, Praha
1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha
1988   Sagitální řez, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1999   František Halas (O životě a díle 1947-1999), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Věčná slova zelených hor, Světová literatura, 2, 4, 1957/08, 61-62
1966   K současné kresbě, Hollar, 35, , 1966, 27-33
1966   Ilustrované knihy v letech 1963-1964, Hollar, 35, , 1966, 34-43
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Bibliografický soupis 1949 - 1963 (Státní nakladatelství dětské knihy, Praha )
Letter of Condolence
published, title (subtitle)
1981   Děkuji Vám Zdeňka Kvapilová (Praha, květen 1981)
Periodical
published, title (subtitle)
1960/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/08   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
Supplement
published, title (subtitle)
1961   Ota Janeček: Grafika