Vladimír Janoušek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška
1967   Vladimír Janoušek: Sochy
1982   Vladimír Janoušek: Obrazy a kresby
1983   Vladimír Janoušek: Změny (Situace 15)
1986   Vladimír Janoušek
1987   Vladimír Janoušek: Sochy
1987   Vladimír Janoušek
1989   Vladimír Janoušek 1922-1986: Výběr z kreseb
1990   Vladimír Janoušek 1966-1986
1990   Vladimír Janoušek: Kresby
1993   Vladimír Janoušek (Sochař a jeho kraj)
1993   Vladimír Janoušek: Kresby
1995   Vladimír Janoušek: Sochy, reliéfy, kresby
1997   Vladimír Janoušek
1998   Vladimír Janoušek neznámý
2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
[2014]   Oka mžik (Sběratelský cyklus významných privátních sbírek. Část 1: Privátní sbírka z Brna)
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1961   Realizace
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1963   Rychnov 1963
1964   UB 12
1964   Socha 1964
1964   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Sochařská bilance 1955-65
1965   La transfiguration de l´art tchèque
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   UB 12
1965   České moderní malířství a sochařství
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Jarní výstava 1966
1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
1966   Čehoslovačke medalje i plakete XX veka
1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1967   Socha a kresba
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika)
1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours
1968   Deset sochařských vyznání
1968   Tschechoslowakische Tage
1969   L´art tchèque actuel
1969   Socha a město
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1969   Česká a slovenská medaile 1508-1968
1969   Mai csehszlovák képzőművészet
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
1971   Češka skulptura XX vijeka
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Výtvarníci straně
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy)
1980   Eleven contemporary Artists from Prague
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   Netvořice ´81
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Národní divadlo a výtvarné umění
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1988   Forum '88
1988   Contemporary Art in Czechoslovakia (Selection from the Jan and Meda Mladek Collectiion)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Železná plastika
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Hýbače
1991   Tradition und Avantgarde in Prag
1991   Věra Janoušková: Koláže, Vladimír Janoušek: Kresby
1991   UB 12
1992   Minisalon
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Sovinec 1989/91
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1993   Nová figurace
1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963)
1994   UB 12
1994   Český kinetismus 60. let
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Česká koláž
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Czech Collage
1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   10 sochařů Umělecké besedy
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   ...occursus... (Moderní umění ze sbírky České pojišťovny)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2001   Barevná socha
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Galerie umění Karlovy Vary, ...ze sbírky II: Člověk ve XX. století / Gallery of Art Karlovy Vary, ...from the Collection II: Humanity in the XXth Century
2010   Česká koláž
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Naše koláže
2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   UB 12 z našich sbírek
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
nedatováno   Věra a Vladimír Janouškovi
nedatováno   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Vladimír Janoušek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1991   Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Proč to dělám právě tak, Dům knihy Portal, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
2009   Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 (Příběhy nevšedních životů), ,
2011   Osobnosti Novopacka, Město Nová Paka, Nová Paka (Jičín)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1979   Vladimír Janoušek 79, ,
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1986   Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, Jozef M. Kudlička,
1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 1-
1954   Sochaři Umělecké besedy, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 4-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 8-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1960   Československo 1960, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, -
1961   Novátorství a společenská funkce (K výstavě spojených tvůrčích skupin Realizace), Výtvarné umění, 11, 8, 1961/12/05, 356-360
1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10, 6, 1962/04/14, 2-3
1963   Jiří Šetlík: Vladimír Janoušek (Recenze), Výtvarné umění, 13, 5, 1963/07/20, 227-228
1963   Drobná plastika mezinárodně, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 4-4
1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 1-
1964/04/30   Rozhovor s Vladimírem Janouškem, Výtvarná práce, 12, 7, 1964/04/30, 8-8
1965   Konečně u nás mezinárodní symposium sochařství, Výtvarná práce, 13, 8, 1965/05/17, 2-2
1966   Vladimír Janoušek o sobě, Výtvarné umění, 16, 2, 1966/03/10, 82-85
1966   Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 282-293
1966   K Janouškovým nepříznačnějším vlastnostem náleží..., Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška, , , 1967, -
1966   Jasqu´à ces derniers temps..., Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška, , , 1967, -
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1967   Čtvrtá z letních sochařských výstav..., Vladimír Janoušek: Sochy, , , 1967, -
1967   K premiéře Vladimíra Janouška, Výtvarná práce, 15, 9, 1967/05/04, 5-
1967   Socha a kresba, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-
1967   Liberecké léto, Výtvarná práce, 15, 20, 1967/10/05, 4-
1967   Předvánoční výběr u Čapků, Výtvarná práce, 15, 25, 1967/12/14, 5-
1968   V Galérii Fronta v Praze uvedli 2. dubna výstavu..., Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-
1969   Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění, 18, 8, 1969/01/31, 372-381
1969   Variace na úzkosti, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 4-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1973   Czech letter, Studio International, , 956, 1973, 263-268
1979   Vladímíru Janouškovi k minulosti a dnešku, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 21-22
1979   Ze zápisníku - Vladimírovi, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 27-29
1979   Výběr z významnějších veřejných realizací Vladimíra Janouška, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 30-32
1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 33-59
1979   Les sculptures de Vladimír Janoušek..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 20-21
1979   Nazvat sborníkem několik na sebe volně navazujících..., Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 1-
1979   Obrazová dokumentace, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 60-64
1979/05   Kamárádovi Vladimírovi, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 19-20
1979/05/26   Sochařův objev kloubu, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 16-18
1979/06/29   Z dopisu ing. arch. Ivo Klimeše, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 26-26
1979/07   K prehistorii pražské veřejné plastiky, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 2-15
1979/10/09   Vladimíru Janouškovi, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 23-25
1982   Stojíme na prahu osmdesátých let..., Vladimír Janoušek: Obrazy a kresby, , , 1982, 0-0
1983   V tvorbě Vladimíra Janouška ze sedmdesátých let..., Vladimír Janoušek: Změny, , , 1983, 3-0
1985   Vzestup a pád Františka Ikara (anb Tři návody, jak se dívati na dílo sochaře Vladimíra Janouška), Sborník památce Jiřího Padrty, , , 1985, 84-89
1986   Setkání s Vladimírem Janouškem, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Věře Janouškové, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Vladimír Janoušek ve Vidonicích, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Něco o Vladimíru Janouškovi, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Pluralita světa (Variace na thema V Janoušek: František Ikaros), Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Rozloučení Dr. Jiřího Šetlíka s Vladimírem Janouškem (Praha, 19. 9. 1986), Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Rozloučení s Vladimirem Janouškem, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   K Janouškovým nejpříznačnějším vlastnostem náleží..., Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   Konstrukce, figura a čas, Vladimír Janoušek, , , 1986, 0-0
1986   Vladimír Janoušek, Někdo něco 6, , , 1986, 3-4
1987   Vladimír Janoušek (Tvoba a dílo sochaře Vladimíra Janouška...), Vladimír Janoušek: Sochy, , , 1987, -
1987   Osobnost sochaře Vladimíra Janouška..., Vladimír Janoušek, , , 1987, 0-0
1988   Krychle a Hugo Demartini , Sborník památce Olega Suse, , , 1988, 107-114
1989   Kresby Vladimíra Janouška..., Vladimír Janoušek 1922-1986: Výběr z kreseb, , , 1989, 0-0
1990   Rozhovor s Vladimírem Janouškem, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 16-21
1990   Krychle a Hugo Demartini, Výtvarné umění, , 5, 1990/06/18, 50-55
1990   Sochy na obzoru země, Vladimír Janoušek 1966-1986, , , 1990, 5-10
1990   Variabily Vladimíra Janouška, Vladimír Janoušek 1966-1986, , , 1990, 10-13
1990   Poslední práce Vladimíra Janouška, Vladimír Janoušek 1966-1986, , , 1990, 14-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1991   Konstrukce, figura a čas, Výpovědi umění, , , 1991, 113-116
1991   Poslední práce Vladimíra Janouška, Výpovědi umění, , , 1991, 117-121
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Hýbače v Prahe, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 25, 1991/12/12, 16-16
1991   Hýbače (Koncepcia pohybu vo výtvarnom diele...), Hýbače, , , 1991, 0-0
1991   Hýbače v Gerulate, Národná obroda, , , 1991/07/11, 12-12
1991   Posolstvo pohybu (Na výstave Hýbače v Galérii Gerulata), Literárny týždeník, 4, 28, 1991/7/12, 14-14
1991   Tradition und Avantgarde in Prag, Tradition und Avantgarde in Prag, , , 1991, 14-53
1992   Vladimír Janoušek, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 53-54
1992   Od neosoby k já (Vladimír Janoušek), Vesmír, 71, 12, 1992/12, 710-
1992 -   Věra Janoušková: Koláže, Vladimír Janoušek: Kresby, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1993   Kresby, Vladimír Janoušek: Kresby, , , 1993, -
1994   Příběh skupiny UB 12, UB 12, , , 1994, 3-18
1995   Informel, abstrakce a renesance modernismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 291-315
1995   Z archívů, Prostor Zlín, 3, 2, 1995/02, 4-
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Vladimír Janoušek), Česká koláž, , , 1997, 147-147
1999   Poslední práce Vladimíra Janouška,, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), , , 1999, 100-102
1999   Sochy Vladimíra Janouška mění podobu, Lidové noviny, , , 1999/08/02, 19-
2000   Vladimír Janoušek, Miloslav Chlupáč, , , 2000, 162-163
2002   Hmotný stín i prostor a čas, Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy, , , 2002, -
2002   Malá událost (2), Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy, , , 2002, -
2002   Hmotný stín i prostor a čas, Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy, , , 2002, -
2002   Vladimír Janoušek (1922-1986) - Kresby a Obrysové sochy, Antonín Kroča (1945) - Malba, Kulturní život Šumperka, , 5, 2002, -
2002   Malá událost (2), Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy, , , 2002, -
2006   Sbírání jen tak pro radost, Revue Art, , 1, 2006/1, 6-13
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2008   Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, Béháčko: časopis společnosti BH Security, , 2, 2008, 11-
2008   Umění šedesátých let je počin (Kultura & názory), Plzeňský deník, 17, 244, 2008/10/16, 28-
2010   UB 12, Via artis, via vitae, , , 2010, 206-339
2012   Vladimír Janoušek, Art + Antiques, , 2, 2012/02/07, 20-21
2013   Sochy, Ročenka ART+, , , 2013/02, 60-63
2013   Poslední věci umělce (Co s uměleckými pozůstalostmi?), Art + Antiques, , 2, 2013/02/06, 34-40
2015   Sochy, Ročenka ART+, , , 2015, 78-80
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
2016   Vladimíru Janouškovi (Před šestnácti lety jsem poprvé viděla dům...), Hlava k listování, , , 2016, 167-169
nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, , , nedatováno, 9-
WWW
published, title (subtitle)
  Vladimír Janoušek (artlist.cz)
  UB 12 (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   Vladimír Janoušek: Sochy a reliefy
1987   Vladimír Janoušek: Sochy
1990   Vladimír Janoušek (1966-1986)
1999   Vladimír Janoušek: Neznámý
2002   Vladimír Janoušek (Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy (1922 - 1986)
2010   Vladimír Janoušek
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1968   Deset sochařských vyznání
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   In memoriam
1991   Hýbače
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Tradition und Avantgarde in Prag (Versuch, in der Wahrheit zu leben)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1994   UB 12
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   5. K pátému výročí otevření galerie
1997   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Sochy, koláže, kresby
1998   5/2. K pátému výročí otevření galerie - 2. část
2000   Moderní česká kresba
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   Dialogy
2001   Tendence 60. let IV (Obrazy, objekty, plastiky, kresby, grafiky)
2001   Barevná socha
2002   Věra a Vladimír Janouškovi
2002   Anima & Animus (manželské páry v generaci 60. let)
2002   Věra a Vladimír Janouškovi
2002   Mistři české moderny
2004   Věra a Vladimír Janouškovi (výběr z díla )
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Privátní pohled (pokračování výstavy v Domě pánů z Kunštátu)
2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Česká plastika (symbióza)
2015   Věra Janoušková & Vladimír Janoušek: Kristus a kyvadlo / Christ and Pendulum
2016   Ticho kresby
2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2016   Blickpunkt Abstrakt
2018   Hry a sny
2019   UB 12 (Z našich sbírek)
nedatováno   Hýbače (Kinetické variabilní umění)
Album
published, title (subtitle)
1975   Album 75
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art
2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění
Letter of Thanks
published, title (subtitle)
1986   Vladimír Janoušek
Diary
published, title (subtitle)
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
Work
published, title (subtitle)
1962   Postava
1965   Jezdec
1965   Malý voják
1965   Postava s konstrukcí
1965   Kejklíř
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2015   Věra Janoušková & Vladimír Janoušek: Kristus a kyvadlo / Christ and Pendulum
2016   Blickpunkt Abstrakt
Calender
published, title (subtitle)
2009   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek 2010 (Práce na papíře - výběr z výstavy)
2010   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek: Odkaz (2011)
2012   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek (2013)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1999   Vladimír Janoušek: Pohyb a změna v plastice
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
Catalogue List
published, title (subtitle)
2002   Vladimír Janoušek
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1986   Vladimír Janoušek (akademický sochař)
Periodical
published, title (subtitle)
1966/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1966/03/10   Výtvarné umění
Poster
published, title (subtitle)
1998   Minisalon (Exhibit of czech and slovak independent art of 1984)
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; česká
Guide
published, title (subtitle)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Sbírka českého sochařství
1962   Sbírka českého sochařství ve zbraslavském zámku
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
1986   Galerie Roudnice
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1968   Nové věci
1991   Seznam exponátů pro výstavu In memoriam
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection Of Photography
published, title (subtitle)
1969   Socha a město
Text
published, title (subtitle)
1986   Ivo Janoušek: Karel Malich, Vladimír Janoušek, Jaromír Zoul
Press News
published, title (subtitle)
1988   Contemporary Art in Czechoslovakia
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
2010   Věra Janooušková, Vladimír Janoušek: Odkaz