Vladimír Janoušek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Minisalon (Exhibition of Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists)
2003   Minisalon (244 artistes ou l´art indépendant tcheque et slovaque en 1984)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Ideová rada Výtvarné práce, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 7-
1954   III. úkolová akce 1953-54, Výtvarná práce, 2, 10, 1954/05/21, 6-7
1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 2, 26, 1954/12/17, 12-14
1955   Nová redakční rada Výtvarné práce, Výtvarná práce, 3, 12, 1955/07/01, 9-
1956   Otevření nového pražského obchodního domu..., Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 9-
1957   Plastika a malba v soudobé architektuře, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 8-8
1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 6-8
1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 1-2
1959   Pobočka Pražského kraje ustavena, Výtvarná práce, 7, 4, 1959/03/10, 7-
1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 1-2
1960   IV. přehlídka (Sochařství), Výtvarné umění, 10, 4, 1960/07/20, 145-151
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11, 15-16, 1963/09/07, 1-0
1963   Konečně!, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 3-
1965   Socha 1964 v Liberci, Výtvarné umění, 15, 2, 1965/03/20, 49-56
1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 15, 4-5, 1965/06/21, 145-167
1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 12, 23, 1965/01/14, 3-
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 11-
1968   K estetice současného sochařství, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 13-28
1969   Pomník pro J. Palacha?, Výtvarná práce, 17, 3-4, 1969/05/10, 10-
1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 4-
1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, , , 1971/01/06, 24-26
1979   Ze zápisníku - Vladimírovi, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 27-29
1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 33-59
1979/05   Kamárádovi Vladimírovi, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 19-20
1979/05/26   Sochařův objev kloubu, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 16-18
1979/06/29   Z dopisu ing. arch. Ivo Klimeše, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 26-26
1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, , , 1982, 289-294
1986   Skorobásničky pro pana Vladimíra, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, , , 1986, -
1986   ...podstatou dění v plastice je změna..., Vladimír Janoušek, , , 1986, 0-0
1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1989   Čtyřverší ve Studánce, Kam v Brně za kulturou, 33, , 1989/04, 11-12
1990   Úvodem, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 1-5
1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 0-0
1991   Galerie ještě jinak I., Umění a řemesla, , 4, 1991, 67-77
1991   Kostelecká čtyřverší, Večerník Praha, 1, 95, 1991/05/17, 7-7
1991   Napravo? Nalevo? (Hýbače v technickém muzeu Kinetická a variabilní plastika), Večerník Praha, , , 1991, 0-0
1991   Kouzelné krabičky (MInisalon v Nové síni - obraz roku 1984), Lidové noviny, , , 1991/05/20, 5-5
1991   České umění v Osnabrücku a Bonnu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 14, 1991/07/11, 16-16
1991   La Galerie d´art d´Opatov, Revue K, , 42, 1991, -
1991   Mýtus o pozdní době moderní, Přítomnost, 2, 5, 1991, 29-
1991   Letem výtvarným světem (Olomouc: galerie - výstavy - výtvarný život - Sovinec), , , , , 8-8
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Galerie do kapsy, Večerník Praha, , , 1992/05/21, 6-6
1994   Pražská Galerie ´60/´70 pokračuje v prezentaci..., periodikum, , , 1994, -
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1994   Český kinetismus v 60. letech / Der tschechische Kinetismus in den sechziger Jahren / Czech Kineticism in the 1960th, Český kinetismus 60. let, , , 1994, -
1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, , , 1994, 39-40
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 26-32
1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-1
1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-16
1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 1-
1996   Umění zastaveného času (Uzavřeni, v Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 16-
1997   Česká koláž dělá pražské Národní galerii ostudu, Mladá fronta Dnes, , , 1997/09/12, 0-0
1997   Dílo Jaromíra Zoula (Liberec, Oblastní galerie výtvarného umění, 19. 6. - 3. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 17-18, 1997/08/28, 5-5
1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 1-16
1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 24, 1999/12/02, 12-12
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2004   Zajímavý výsledek II. aukce současného umění, Art & Antiques, , , 2004/02, 23-
2004   Skvělý akvarel Antonína Procházky (Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, , 11, 2004/11, 21-
2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes, , , 2004/09/30, -
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2005   Současné umění na aukci Art CZ vzbudilo opět zájem..., Revue art, , 3, 2005/3, 76-77
2005   Aukce v květnu (Art CZ), Revue art, , 2, 2005/2, 72-75
2008   Dražbě dominoval Václav Boštík, Lidové noviny, , , 2008/10/22, 19-19
2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 17-18
published, title (subtitle)
  Vysoké pocty umělcům zasloužilým o úspěch v Bruselu
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2009   WOXART 2009 (Contemporary Art Highlights and forthcoming sales)
Periodical
published, title (subtitle)
1991/7/12   Literárny týždeník
Occassional Print
published, title (subtitle)
2000   Minisalon (Czech and Slovak independent art of 1984 / 244 artists)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
Text
published, title (subtitle)
1975   Vzpomínka na Mikuláše Medka
1992   Nová geometrie
Press News
published, title (subtitle)
1991   Výstava-čtyřverší (Spojení poezie s výtvarným uměním)