Josef Wagner

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Marie Kulhánková-Wagnerová, Josef Wagner
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Přehlídka práce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 4-6
1953   Laureáti státní ceny 1953, Výtvarná práce, , 16, 1953/05/29, 3-4
1953   Velký svátek kultury a umění, Výtvarná práce , 1, 15, 1953/05/15, 1-2
1953   Nové pražské pomníky, Výtvarná práce , 1, 15, 1953/05/15, 2-
1956   Současné československé sochařství, Výtvarné umění, 6, 3, 1956/04/30, 121-135
1956   Smysl aktu v malířství, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 343-355
1956   Klub přátel výtvarného umění, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 10-
1956   Soutěž na plastiku pro čs. exposici na Světové výstavě v Bruselu roku 1958, Výtvarná práce, 4, 11, 1956/07/06, 11-
1956   Soutěž na plastiku pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 15-
1956   Výsledky soutěže na sousoší pro Brusel, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-
1960   Jaromír Pečírka: Josef Wagner (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-139
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55, 1968/02/25, 7-7
1971   Sporckův Kuks, Výtvarná práce, 19, 4, 1971/02/16, 3-
1978   Okresní galerie v Náchodě (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1978   Soutěž na Smetanův pomník (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, , , 1979, 33-59
1979   Galerie výtvarného umění Cheb (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1988   Bludný balvan, Linie / barva / tvar, , , 1988, 118-123
1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 1-5
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 20, 1994/09/29, 16-16
1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, , , 1999, 426-429
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 5, 2003/03/06, 12-
published, title (subtitle)
  Brněnské výstavy
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2009   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regional Gallery of Fine Art in Zlín
Poster
published, title (subtitle)
1985   Proti válce a násilí (Ke 40. výročí osvobození naší vlasti)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové
Press News
published, title (subtitle)
2020   Emil Filla a Mánesaci na Malši