Eduard Ovčáček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962-1993), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha