František Jiroudek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1943   F. Jiroudek
1947   Akvarely a pastely Františka Jiroudka
1956   Krajiny Františka Jiroudka
1958   František Jiroudek: Obrazy a kresby
1959   František Jiroudek: Obrazy 1956-59
1960   F. Jiroudek
1960   Jiroudek
1965   Oleje Františka Jiroudka
1965   František Jiroudek
1966   František Jiroudek: Obrazy
1967   František Jiroudek: Bilder
1967   František Jiroudek
1970   František Jiroudek
1971   František Jiroudek
1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
1973   František Jiroudek
1975   František Jiroudek
1975   František Jiroudek - zasloužilý umělec: Výběr z díla
1975   František Jiroudek: Studie a obrazy
1975   František Jiroudek
1977   František Jiroudek: Obrazy a kresby
1977   František Jiroudek - národní umělec: Obrazy a kresby
1981   Národní umělec František Jiroudek: Malířské dílo
1984   Národní umělec František Jiroudek: Obrazy
1986   Národní umělec František Jiroudek
1988   František Jiroudek - národní umělec: Oleje a pastely
2000   Malířské dílo Františka Jiroudka
2000   Fr. Jiroudek
2001   František Jiroudek
nedatováno   František Jiroudek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1939   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Mladí (Výstava obrazů a soch)
1940   Sedm v říjnu: Obrazy, sochy, kresby
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Konfrontace 2
1945   Dvě Prahy (Obrazy a kresby)
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Mánes 1946
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (118. Výstava - Hosté, grafika)
1946   Česká kresba
1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946)
1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie
1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
1947   Generace Mánesa 1939-1947
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Z nové tvorby (Obrazy a sochy od května 1945)
1948   Kresby a akvarely
1948   Jiroudek, Kavan, Paderlík, Wielgus
1949   Umění do bytu pracujících
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Výstava dětské knihy
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Bianco e nero cecoslovacco
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1953   Knižní ilustrace 1953 (Výstava originálů z edice Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Výtvarníci a kniha
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1957   Malá krajina
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Město očima soudobých malířů
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1961   Současné české malířství
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1963   České moderní výtvarné umění (Přírůstky 1963)
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   České moderní umění
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1965   Moderní česká kresba
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Podareni dela
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart
1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1966   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps)
1966   Jiroudek, Bradáček
1967   Výtvarníci Litoměřicka
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Nové přírůstky a nákupy
1967   Expoziţia de pictură şi sculptură modernă cehoslovacă
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst
1967   Współczesna plastyka z Pragi (XX. Festival Sztuk plastycznych Sopot 1967)
1967   Umělci k výročí Října
1967   Česká krajina
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Sedm v říjnu
1968   Česká malířství od doby Osmy
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1969   Česká krajina
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1970   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků šedesátých let)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Výtvarníci straně
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století)
1973   František Jiroudek, Jiří Bradáček
1974   Přírůstky z let 1972 - 74
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1974   Karel Lidický, František Jiroudek (Výtvarné Hlinecko 1974)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975   Krajina míru a tvořivé práce (Obrazy krajové tematiky z let 1945-75)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1976   Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1976   Česká kresba první poloviny dvacátého století ze sbírek GVU v Ostravě
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   České umění 1900/1945
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1978   300 Jahre Malerei in Prag
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Skupina Sedm v říjnu (Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl)
1979   Skupina Sedm v říjnu 1939
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Česká portrétní malba XX. století
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Zátiší a květiny (Obrazy, kresby, grafika, keramika)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1980   Tshekkoslovakialaisia kuvia / Tjeckoslovakiska bilder
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1981   Československá pokroková grafika
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1984   Skupina Sedm v říjnu
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   Lidice ve výtvarném umění (Lidice 1942 - 1992)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Ostrava ve výtvarném umění
2007   Pohlazení něhou: Alois Fišárek, František Jiroudek, Arnošt Paderlík, Karel Souček: Obrazy, Jan Hána: Sochy
2010   Jiroudek, Liesler, Paderlík: 3/7
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   S.V.U. Mánes 1900-1947 (Podíl Spolku na formování české moderní kultury)
2013   Metamorphoses
2013   Osobní výběr II: Adam Hnojil, historik umění
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Umění Pojizeří (55)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2017   Zátiší ze sbírky Kooperativy
2018   Šetlík pro MUD
2019   Linie touhy
2019   Severočeská sbírka
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1959   František Jiroudek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná monumentální tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
1980   František Jiroudek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Portrétní tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1963   Příruční slovník naučný (II. díl, G-L), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1941   Barva a slovo na společné křižovatce, 3 týdny v umění, , 7, 1941/11/17, 139-142
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2, 26, 1946/01/31, 4-4
1947   K obrazům Františka Jiroudka, Akvarely a pastely Františka Jiroudka, , , 1947, 0-0
1947   Přehled pražských výstav (František Jiroudek), Národní osvobození, 18, , 1947/05/09, -
1947   K členské výstavě SVU Mánes, Národní osvobození, 18, , 1947/12/17, -
1953   K soutěži krajin pro Národní divadlo, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 3-
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 2, 15, 1954/07/29, 3-4
1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, Mladá fronta, 10, 129, 1954/05/30, 4-4
1954   Povltaví v obrazech českých malířů, Výtvarná práce, 2, 13, 1954/07/02, 6-7
1955   Obrazy Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 4-
1955   Krajinářství na III. přehlídce, Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 1-2
1956   Aktuálnost krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 1956/03/20, 80-81
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Pražské výstavy, Literární noviny, 5, 22, 1956/05/19, 5-5
1956   Z pražských výstav, Mladá fronta, 12, 115, 1956/05/11, 3-3
1956   Ve výstavní síni národního podniku Kniha..., Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 7-
1956   Krajiny Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 7-
1957   Československé umění v boji proti fašismu, Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 11-12
1957   Co vystavujeme v Sao Paolo, Výtvarná práce, 5, 19, 1957/10/11, 11-
1958   XXIX. Biennale v Benátkách, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 16-
1958   František Jiroudek, Výtvarná práce, 6, 20, 1958/11/20, 9-9
1959   Sedm v říjnu 1939 ((K jedné kapitole z dějin moderního českého umění)), Výtvarné umění, 9, 9, 1959/12/31, 392-401
1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 12-
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1959   Výstava v závodech 9. května, Výtvarná práce, 7, 10, 1959/06/27, 5-
1960   Z figurální tvorby F. Jiroudka, F. Jiroudek, , , 1960, -
1960   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 13-
1960   Z figurální tvorby Frant. Jiroudka, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 12-13
1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, -
1960   Malíři Máchova kraje vystavují, Lidová demokracie, , , 1960/09/25, -
1961   Imaginární rozhovor s Františkem Jiroudkem (Seděli jsme spolu mnohokrát…), Výtvarné umění, 11, 7, 1961/11/06, 315-320
1962   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ, Výtvarná práce, 10, 25-26, 1962/12/31, 1-2
1964/07/26   Obrazy Fr. Jiroudka a plastiky J. Bradáčka (v Ústí nad Labem), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 10-
1965   František Jiroudek, Plamen, 7, 5, 1965/05, 80-82
1965   Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, -
1965   Do nového ročníku Výtvarné práce, Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 1-1
1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 261-270
1966   In Prag ist man durchaus modern (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart), Der Telegraf, 21, 165, 1966/07/19, 10-10
1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 1-
1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 4, 40, 1966/10/06, 13-13
1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, , , 1966, 209-224
1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, , , 1966, 217-225
1966   Jiroudkova ostravská výstava, Výtvarná práce, 14, 2, 1966/02/03, 6-7
1966   Zápas o téma a tvar, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 7-
1967   Smysl barvy v díle Františka Jiroudka, Výtvarné umění, 17, 3, 1967/05/10, 105-115
1967   The meaning of colours in the work of František Jiroudek, Výtvarné umění, 17, 3, 1967/05/10, -
1968   Severočeští výtvarníci v Praze, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1971   Nové obrazy Fr. Jiroudka, Výtvarná práce, 19, 5, 1971/03/02, 5-5
1978   František Jiroudek (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, 37-44
1978   Vyznamenání výtvarným umělcům (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, -
1979   Koncem třicátých let, v období počínajícího válečného konfliktu..., Skupina Sedm v říjnu, , , 1979, -
1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Česká portrétní malba XX. století, Česká portrétní malba XX. století, , , 1979, -
1979   Víra v člověka, Tvorba, , 51, 1979/12/19, 6-6
1979   Výstava skupiny Sedm v říjnu, Lidová demokracie, , , 1979/12/13, 5-
1980   Výstava národního umělce Františka Jiroudka v Okresní galerii v Jičíně (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1981   Návštěva u Františka Jiroudka, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 48-53
1981   Malířské dílo Františka Jiroudka na zámku v Mělníce (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 63-64
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, , , 1983, 171-179
1984   František Jiroudek (Česká krajina, 1975, olej, 200 x 300 cm), Česká krajina, , , 1984, 48-49
1984   Jubilea listopad - únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 9-9
1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 8-
1989   František Jiroudek, národní umělec, Panorama, , 1, 1989, 22-22
WWW
published, title (subtitle)
  František Jiroudek (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1943   František Jiroudek: Výstava obrazů
1947   František Jiroudek: Akvarely a pastely
1956   Krajiny Františka Jiroudka
1958   František Jiroudek: Obrazy a kresby
1960   Frant. Jiroudek: Z figurálních prací
1966   František Jiroudek: Obrazy
1971   František Jiroudek: Obrazy a kresby
1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
1975   František Jiroudek: Výběr z díla
1975   František Jiroudek: Výstava obrazů a studií
1977   František Jiroudek (Výstava z díla)
1987   František Jiroudek: Obrazy, výběr z díla
1988   František Jiroudek: Obrazy, kresby
2000   František Jiroudek (1914 - 1991): Obrazy
2001   František Jiroudek ((výběr z díla k desátému výročí úmrtí))
2017   František Jiroudek: Výběr z díla
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1945   Konfrontace 2
1966   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy
2007   Pohlazení něhou: Výstava sběratelů
2010   Tři ze sedmi (Jiroudek, Liesler, Paderlík)
2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše)
published, title (subtitle)
  Klatovská galerie
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Výtvarné umění
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   II. aukce výtvarného umění
2001   Umění a starožitnosti
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   19. aukce
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   21. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2018   Výtvarné umění
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019))
Work
published, title (subtitle)
1954   Liběchov
Dissertation
published, title (subtitle)
1979   František Jiroudek (Monografie)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2015   Válečný mrak (Reflexe tématu války v umění)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1985   České malířství od konce 19. století po současnost
Picture
published, title (subtitle)
1936   Autoportrét
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2015   Umění Pojizeří (55)
2019   Obrazy Kooperativy
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   Galerie Ostrava: České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1954   Seznam prací k výstavě Ze současné tvorby (Pořádané krajským střediskem Ústředního svazu čs. výtvarných umělců v Hradci Králové)
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1984   Česká krajina
Text
published, title (subtitle)
1947   Soubor Františka Jiroudka