Zdenek Seydl

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1945   Zdenek Seydl
1949   Zdenek Seydl
1954   Zdenek Seydl
1956   Zdenek Seydl
1958   Zdenek Seydl: Jé Expo
1967   Zdenek Seydl: Caprichos / comics (80 obrazů, 80 kreseb)
1967   Zdenek Seydl
1972   Seydl: Divadelní kostým
1976   Seydl: Pokrm pro oči (Kreslení a malování 1920 až 1976)
1981   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
1982   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
1987   Zdenek Seydl: Grafika a kresby
1995   Zdenek Seydl
1996   Eyhle Seydl
2001   Zdenek Seydl
2016   Zdenek Seydl a knihy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1940   Sedm v říjnu: Obrazy, sochy, kresby
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1943   Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl
1945   Konfrontace 2
1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
1946   Mánes 1946
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126)
1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei
1947   Tsjechoslowaaksche kunst (Tsjechoslowaaksche beeldende kunstenaars behoorende tot de jonge generatie)
1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik
1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142)
1948   Kresby a akvarely
1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik)
1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society)
1948   Czechosłowacka młoda grafika, czechosłowacka młoda plastyka
1949   Výstava dětské knihy
1949   Textilie Ludvíka Másla
1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154)
1950   Výtvarníci a kreslený film
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Česká grafika Hollar
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1956   Zátiší v české malbě XX. století
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1957   Zdenek Seydl, Vincenc Vingler: Kresby a plastiky z Číny
1958   Moderne tschechoslowakische Grafik
1958   Savremena čehoslovačka umetnost
1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1961   Nejkrásnější knihy 1960
1961   Výstava lidové umělecké výroby (LUV 1961)
1961   Být či nebýt (Ke 40. výročí komunistické strany Československa)
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1962   Výstava Mezinárodní plakát
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Ex libris: Skvosty drobné grafiky
1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Tšekkoslovakian taideteollisuutta / Tjeckoslovakisk konstindustri
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Euro-exlibris '66
1966   Tschechische Graphik
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel)
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1967   I. pražský salon
1967   Československé nejkrásnější knihy 1966
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS)
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
1968   Ilustrace
1968   Sedm v říjnu
1968   Tsjechoslowaakse grafici
1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968)
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса)
1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část)
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   Bič smíchu
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Československé nejkrásnější knihy 1970
1971   Moderní tapiserie (Art protis let 1968-1970)
1972   Česká grafika proti válce (1936-1971)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1972   Czech stage costumes / Le costume tchèque de théâtre
1972   Češskij teatraľnyj kostjum / Das tschechische Theaterkostüm
1972   75 let moderní české knižní ilustrace
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   PQ 75 (Pražské quadriennale jevištního výtvarnictví a divadelní architektury)
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Současná ilustrace dětské literatury
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února)
1979   Skupina Sedm v říjnu (Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl)
1979   Skupina Sedm v říjnu 1939
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Klasikové české ilustrace
1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1980   Psal se květen 1945
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Tschechische Illustration aus der Sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
1981   Československá pokroková grafika
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Tschechische Grafik aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod - ČSSR
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Skupina Sedm v říjnu
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Česká karikatura proti fašismu a válce 1933-1945
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   Zátiší
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Na zkoušku v ráji? (Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
2010   Česká koláž
2010   Planeta Eden (Svět zítřka v socialistickém Československu 1948 - 1978)
2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Filmový plakát a kniha
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2020   Pohled do Archivu 13 - typografie
nedatováno   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
1958   Zdenek Seydl Grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Co jsem viděl a slyšel v trávě (něco o něčem a nic o ničem), Československý spisovatel, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Zdenek Seydl. Kostýmy, Divadelní ústav, Praha
1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Zdenek Seydl. Kresby z Pražského povstání (5.5. / 12.5.1945), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Trickfilm, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   Animovaný film, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Autoportrét, který si napsal a nakreslil Zdenek Seydl, Vladimír Sainer, Praha
1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1993   Co jsem viděl a slyšel v trávě (Něco o něčem a nic o ničem), Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2007   Rozhovory o písmu rukopisném, Svět, nakladatelství a vydavatelství Stanislav Doležal, Praha
2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, o.p.s., Písek (Písek)
2011   Český divadelní kostým / Czech Theatre Costume, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Zdenek Seydl a knihy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Sběr obálek českých hudebnin (Výběr obálek českých hudebnin z počátku 19. století do 70. let 20. století), Typo 305, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Hollar (Sborník grafického umění), ,
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (7: ř/š), Diderot, Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1941   Barva a slovo na společné křižovatce, 3 týdny v umění, , 7, 1941/11/17, 139-142
1943   Patřívalo dříve k dobrým mravům... / Es war früher die Sitte bei jedem..., Arnošt Paderlík, Zdenek Seydl, , , 1943, -
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1945   Zdeněk Seydl (Tři pražské výstavy), Lidová kultura, 1, 21, 1945/10/17, 3-
1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45, , , 1945, -
1945   Vzpomínám si, jsem po prvé přišla..., Zdenek Seydl, , , 1945, -
1945   Grafika Zdeňka Seydla, Práce, 1, 157, 1945, 3-
1946   Hollar ve znamení mladých, Národní osvobození, 17, , 1946/12/18, -
1946   Členská výstava Umělecké besedy, Národní osvobození, 17, , 1946/12/28, -
1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2, 26, 1946/01/31, 4-4
1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar, Národní osvobození, 18, , 1947/12/18, -
1947   Moderní československé malířství, Československo, 2, 3, 1947/01, 129-207
1949   Zdeněk Seydl, Tvar, 2, 1, 1949/01, 8-9
1949   Zdenek Seydl (Skizza), Zdenek Seydl, , , 1949, -
1954   Básník Josef Hora kdesi říká,..., Zdenek Seydl, , , 1954, 0-0
1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 6-6
1954   K výstavě grafiky Zdeňka Seydla, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 4-4
1954   Z pražských výstav, Výtvarná práce, 2, 5, 1954/03/12, 6-
1954   Nad jedním katalogem, Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 7-
1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7, 5, 1955, 138-151
1955   Knižní obálky Zdeňka Seydla, Tvar, 7, 2, 1955, 56-57
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Nová grafika v Hollaru, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 12-12
1956   Divadelní kostýmy a obálky Zdeňka Seydla, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 13-13
1956   Z pražských výstav, Mladá fronta, 12, 301, 1956/12/14, 3-3
1956   Zdenek Seydl - grafik, Večerní Praha, 2, 288, 1956/12/04, 3-
1956   O čtyřech malířích, Literární noviny, 5, 54, 1956/12/05, 5-5
1956   Výstava Zdeňka Seydla, Svobodné slovo, 12, 295, 1956/12/06, 3-3
1957   Zdeněk Seydl, Tvar, 9, 1, 1957, 18-27
1957   Čína Z. Seydla a V. Vinglera, Výtvarná práce, 5, 23, 1957/12/06, 8-9
1957   Výstavní síně, Kultura, 1, 48, 1957/11/28, 6-6
1957   Zdenek Seydl, Hollar, 29, 2, 1957, 78-81
1957   Z našich výstavních síní (Bohatý přehled tvorby našich současných umělců), Svobodné slovo, 13, 268, 1957/11/06, 3-3
1957   Zdenek Seydl: Údolí Ši-dha na Jang-tse (Ze současné výstavy v síni Čs. spisovatele v Praze), Literární noviny, 6, 45, 1957/11/09, 8-8
1957   Kresby a plastiky z Číny, Večerní Praha, 3, 265 (809), 1957/11/09, 3-3
1957   Kresby a plastiky z Číny, Lidová demokracie, 13, 266, 1957/11/07, 7-7
1957   Čínské obrázky a plastiky, Svět v obrazech, 13, 49, 1957/12/07, 19-19
1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5, 24, 1957/12/18, 12-
1958   Z pražských výstav (říjen - listopad), Výtvarné umění, 8, 1, 1958/03/20, 42-43
1958   Něco o něčem, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 72-73
1958   Kresby Zdeňka Seydla, Svobodné slovo, 14, 229, 1958/09/25, 3-
1958   Malíř a grafik Zdenek Seydl, Šerosvit, , , 1958, -
1958   Nejkrásnější čs. kniha 1957, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 8-
1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1958   Jé, EXPO... Zdenka Seydla, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 12-
1958   O současné grafice, Květen, 3, 7, 1958/03, 387-398
1958   Pražské výstavy, Květen, 3, 13, 1958/11, 764-766
1959   Sedm v říjnu 1939 ((K jedné kapitole z dějin moderního českého umění)), Výtvarné umění, 9, 9, 1959/12/31, 392-401
1959   Seydlův La Fontaine, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 4-4
1959   Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 13-13
1959   Z našich výstavních síní, Svobodné slovo, 15, 239, 1959/10/07, 3-3
1959   Čína v dílech čs. výtvarných umělců, Lidová demokracie, 15, 239, 1959/10/07, 5-5
1959   Okouzleni Čínou a jejím uměním, Večerní Praha, 5, 238, 1959/10/09, 3-3
1959   Podzim v pražských výstavních síních, Práce, 15, 243, 1959/10/11, 5-5
1959   Knihy Mladé fronty, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 12-13
1960   Aby umění bylo cítit člověčinou, Literární noviny, 9, 44, 1960/10/29, 4-4
1960   Na zemi vyšlo plno lamp..., Výtvarná práce, 8, 15, 1960/08/01, 4-
1961   Seydlův ateliér není ateliér, Pražské ateliéry, , , 1961, 63-64
1961   Nové typy ručně tištěných šátků, Umění a řemesla, , 2, 1961, 78-80
1962   Balet pro Zdenka Seydla, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, 8-8
1962   Vyjádření kostýmních výtvarníků, Acta scaenographica, 3, 5, 1962, 99-100
1962   J. Stravinskij: Pták Ohnivák - Petruška (Inscenace 1961-62), Acta scaenographica, 3, 2, 1962, 23-24
1963   VII. Bienále v Sao Paulu, Výtvarná práce, 11, 25-26, 1963/12/31, -
1964   Galerie pro všední den a její tvůrci, Kulturní tvorba, 2, 36, 1964/09/03, 4-5
1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, , , 1964/04, 14-15
1964   Zdeněk Seydl a divadelní kostým, Acta scaenographica, 4, 9, 1964, 172-177
1964   Zkušenost letošních LVT, Výtvarná práce, 12, 16-17, 1964/09/30, 1-1
1964/07/26   Ano i ne (kolem ilustrace), Výtvarná práce, 12, 11-12, 1964/07/26, 1-8
1965   Zdenek Seydl (Ilustrátor, malíř, typograf), Knižní kultura, 2, 8, 1965, 325-333
1966   Hollar má jistě velkou zásluhu..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 4-
1966   Zdeněk Seydl oslaví..., Kulturní tvorba, 4, 17, 1966/04/28, 2-2
1966   ZLÝ VLK z pohádky ..., Večerní Praha, 12, 256, 1966/10/28, 5-
1966   Výtvarník Zd. Seydl je autorem ..., Svobodné slovo, 22, 234, 1966/08/25, 4-
1966   Semafor do nové sezóny ..., Večerní Praha, 12, 194, 1966/08/17, 5-
1966   Výtvarné projevy inspirované dílem Franze Kafky, Literární archív, 1, , 1966, 198-208
1967   Žerty hravé i dravé, Výtvarné umění, 17, 6, 1967/08/21, 261-267
1967   Heitere und Ernste Scherze - Neue Gëmalde von Zdenek Seydl, Výtvarné umění, 17, 6, 1967/08/21, -
1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 1967/02/23, 13-13
1967   Zdenek Seydl, Czechoslovak Life, 22, 12, 1967/12, 32-32
1967   Trochu jarmarku, Výtvarná práce, 15, 8, 1967/04/20, 5-
1967   Ať žije Seydlland!, Výtvarná práce, 15, 15, 1967/07/27, 2-
1967   Z pražských výstavních síních, Lidová demokracie, 23, 81, 1967/03/22, 5-
1967   Výstava Zd. Seydla zahájena, Práce, 23, 69, 1967/03/10, 5-5
1967   Zdenek Seydl bude mít v Nové síni výstavu obrazů a kreseb..., Večerní Praha, , , 1967/03/07, 4-
1967   Dnes v 18 hodin bude v Nové síni..., Svobodné slovo, , , 1967/03/09, -
1967   Z pražských výstavních síní, Svobodné slovo, 23, 80, 1967/03/21, 4-4
1967   Dobrý den, pane Seydl!, Večerní Praha, 13, 70, 1967/03/23, 4-4
1967   80 a 80 Zdenka Seydla, Rudé právo, 47, 83, 1967/03/24, 5-5
1967   Caprichos comics Zdenka Seydla, Literární noviny, 16, 14, 1967/04/08, 4-4
1967   Zdeněk Seydl vytvořil zajímavou ..., Večerní Praha, 13, 261, 1967/11/06, 4-
1967   Žerty hravé i dravé, Kulturní tvorba, 5, 12, 1967/03/23, 12-
1968   Odeon udílel ceny, Večerní Praha, 14, 273, 1968/12/12, 2-2
1968   Gargantua a Pantagruel do boje táhnou, Lidová demokracie, 24, 303, 1968/11/14, 5-
1968   Informuje, Mladá fronta, 24, 41, 1968/02/11, 3-3
1968   Výstavu Ilustrace otevřela 3. března pražská Galérie Vincence Kramáře..., Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 2-
1969   Zdá se snad zbytečné sdělovat..., Zdenek Seydl, , , 1956, -
1969   Ludvík Aškenazy o Zdenku Seydlovi, Československý voják, 18, 1, 1969/01/11, 25-28
1969   V ulicích všech větších měst..., Průboj, Ústí nad Labem, 21, 37, 1969/02/13, 1-
1969   Na všech hlavních přístupových silnicích k Liberci..., Průboj, Ústí nad Labem, 21, 131, 1969/06/06, 2-2
1969   Několik nových výstav, Pochodeň, 58, 131, 1969/06/06, 5-5
1969   Zpráva o výstavě, Obroda, 2, 15, 1969/07/16, 6-6
1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek, , , 1970, -
1970   Krása všeho je v prostoru (Malíř Zdenek Seydl), Práce, 26, 138, 1970/06/13, 4-4
1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, , 13/14, 1971, 26-30
1971   Ilustrace jako kreslená filosofie, Svobodné slovo, 27, 162, 1971/07/10, 11-11
1971   Grafik a kniha, Lidová demokracie, 27, 100, 1971/04/29, 5-5
1971   Grafik a kniha, Lidová demokracie, , , 1971/04/30, 5-
1971   Kolik sluncí zná malíř Zdenek Seydl, Sedmička, 4, 45, 1971/07/08, 9-9
1971   Pozvánka do kina (Zdenka Seydla známe jako malíře...), Amatérský film, , 8-9, 1971/09/08, 179-
1972   Z pražských výstav, Tvorba, , 15, 1972/04/12, 15-16
1972   Básník Jiří Wolker miloval..., Seydl: Divadelní kostým, , , 1972, -
1972   Divadelní výpravy Zdenka Seydla, Večerní Praha, 18, 64, 1972/03/30, 6-6
1972   Milé postavy a postavičky, Rudé právo, 52, 84, 1972/04/10, 2-2
1972   Zdeněk Seydl - kostýmní návrhy, Lidová demokracie, 28, 80, 1972/04/05, 5-
1972   Zdeněk Seydl Na Slovanech, Svobodné slovo, 28, 91, 1972/04/18, 4-
1974   O malířích, které máte rádi (30. Zdenek Seydl), Svoboda, 84, 212, 1974/09/07, 15-15
1976   Radost nemá prázdniny, Svět v obrazech, 32, 44, 1976/10/29, 15-15
1976   Tři jubilanti, Tvorba, , 18, 1976/04/28, 9-9
1976   Pokrm pro oči, Tvorba, , 40, 1976/09/29, 15-15
1976   Zdenek Seydl: Kresby pro děti; Zdenek Seydl: Brouk, Tvorba, , 39, 1976/09/22, 15-15
1976   Z dílny Zdenka Seydla, Tvorba - Příloha Literatura, umění, kritika, , Tvorba č. 23 (příloha č. 6), 1976/06/02, 14-14
1976   Zdenek Seydl je významná postava..., Seydl: Pokrm pro oči, , , 1976, -
1976   Povídky v tomto čísle ilustruje Zdenek Seydl, Ahoj na sobotu, 8, 2 (350), 1976/01/18, 4-4
1976   Úsměv k šedesátinám, Mladá fronta, 32, 101 (9834), 1976/04/29, 4-4
1976   Jeden ze Sedmi v říjnu, Lidová demokracie, 32, 101, 1976/04/29, 5-5
1976   Být jako kapka medu (Vánoční rozhovor s akademickým malířem Zdenkem Seydlem), Lidová demokracie, 32, 306, 1976/12/24, 5-
1976   K šedesátinám, Večerní Praha, , , 1976/09/07, -
1976   Radost nemá prázdniny, Svobodné slovo, 32, 219, 1976/09/14, 5-5
1976   Malíř úsměvu, krásy a míru, Lidová demokracie, 32, 222, 1976/09/17, 5-5
1976   Naše vernisáž, Květy, 26, 40, 1976/09/30, 40-40
1976   Kresby Zdenka Seydla..., Večerní Praha, , , 1976/10/01, -
1976   Zdenek Seydl - půvabné kresby a malby..., Večerní Praha, , , 1976/09/21, -
1976   Kreslení a malování, Mladá fronta, 32, 225 (9958), 1976/09/21, 4-4
1976   Zdenek Seydl: Chile 11. září 1973 - V zemi vládne klid, Rudé právo, 56, 224, 1976/09/20, 5-
1976   Ukázka z výstavy Zdenka Seydla..., Mladá fronta, , , 1976/09/29, -
1976/10/08   Je možné nafilmovat lidské myšlení?, Záběr, 9, 21, 1976/10/08, 7-
1978   Významný český malíř Zdenek Seydl zemřel..., Rudé právo, , , 1978/06/21, -
1978   Ve věku 62 let zemřel v Dobřichovicích..., Práce, , , 1978/06/21, -
1978   Zdenek Seydl, významný český malíř, zemřel včera..., Zemědělské noviny, , , 1978/06/21, -
1978   V Dobřichovicích zemřel ve věku 62 let..., Mladá fronta, , , 1978/06/21, -
1978   Odešel velký umělec, Lidová demokracie, 34, 144, 1978/06/21, 4-4
1978   Za Zdenkem Seydlem, Svobodné slovo, 34, 146, 1978/06/23, 5-5
1978   17. června zemřel Zdenek Seydl, Tvorba, neročníkováno, 26, 1978/06/28, 2-2
1978   Malíř barevného světa, Práce, 34, 149, 1978/06/27, 9-9
1978   Maloval pro každého, Květy, 28, 28, 1978/07/13, 40-40
1978   Zdenek Seydl 1916-1978, Svět práce, , , 1978/06/28, -
1978   Kresby Zdenka Seydla ..., Tvorba, , , 1978/05/03, -
1978   Zdenek Seydl (Kousek místa pro scénografy), Amatérská scéna, 15, 12, 1978/12, 24-24
1979   Koncem třicátých let, v období počínajícího válečného konfliktu..., Skupina Sedm v říjnu, , , 1979, -
1979   Víra v člověka, Tvorba, , 51, 1979/12/19, 6-6
1979   Výstava skupiny Sedm v říjnu, Lidová demokracie, , , 1979/12/13, 5-
1980   Publikace Památníku Terezín (Kresby z Pražského povstání), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1980/04/15, -
1980   Manifestace proti fašismu a válce (V Terezíně se 18. května sejdou pokrokoví lidé), Průboj, Ústí nad Labem, 32, 92, 1980/04/18, 2-2
1980   Krátce z kultury, Svobodné slovo, 36, 102, 1980/04/30, 5-5
1980   Povstání českého lidu, Práce, venkov, , , 1980/05/09, -
1980   Výstava kreseb Zd. Seydla, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1980/05/09, -
1980   Terezín – Die Friedensmanifestation..., Volkszeitung, , , 1980/05/16, -
1980   Povstání českého lidu v květnu, Rudé právo, 60, 109, 1980/05/09, 2-2
1980   Povstání českého lidu v květnu 1945, Zemědělské noviny, , , 1980/05/09, -
1980   Památník Terezín (Výstava Zdenka Seydla), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1980/05/20, -
1980   Skici z jedoucí sanitky, Mladá fronta, 36, 129, 1980/06/03, 4-4
1981   Návštěva u Zdeňka Seydla, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 104-109
1981   Zdenek Seydl, Současná typografie, , , 1981, 28-29
1981   Kouzelný svět Zdenka Seydla, Lidová demokracie, 37, 300, 1981/12/19, 5-5
1981   Kouzelný svět Z. Seydla, Svobodné slovo, 37, 308, 1981/12/30, 5-5
1981   Umělec odchází, ale jeho dílo zůstává..., Tvorba, neorčníkováno, 51, 1981/12/23, 24-24
1981   Reprezentativní výběr výtvarných prací Zdeňka Seydla..., Mladá fronta, venkov, , , 1981/12/09, -
1981   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla, Svoboda, 91, 305, 1981/12/27, 5-5
1981   Po Josefu Čapkovi..., periodikum, , , 1981, -
1981   Česká grafika proti válce, Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 4-10
1981   O umění Zdenka Seydla (Co nám dal a co jsme mu dlužni ), Kouzelný cirkus Zdenka Seydla, , , 1981, -
1981   Nedožitá pětašedesátka, Lidová demokracie, , , 1981/04/30, -
1981   29. 4. by se rovněž dožil..., Záběr, Praha, 14, 7, 1981/04/03, 6-6
1981   Naše vernisáž, Květy, 31, 52, 1981/12/31, 41-41
1981   Reprezentativní výběr výtvarných prací Zdeňka Seydla..., Rudé právo, , , 1981/12/09, -
1982   Ilustrace Zdenka Seydla, Lidová demokracie, 38, 27, 1982/02/02, 5-
1982   Zdenek Seydl (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 3, 1982, 50-50
1982   Kouzelný cirkus, Signál, 18, 3, 1982/01/19, 24-24
1982   Kresby jako motýl (Malým i velkým), Práce, 38, 5, 1982/01/07, 6-
1982   Galérie Svazu českých výtvarných umělců – „Československý spisovatel" v Praze na Národní třídě 9..., Práce, 38, 10, 1982/01/13, 6-6
1982   Rozdává náladu a smích (Tvorba Z. Seydla / Hravá fantazie), Večerní Praha, 28, 2, 1982/01/05, 6-6
1982   Zdeněk Seydl's Zauberzirkus, Prager Volkszeitung, 32, 2, 1982/01/15, 10-10
1982   Capriccio Zdenka Seydla, Tvorba, neročníkováno, 4, 1982/01/27, -
1982   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla, Tvorba, neročníkováno, 3, 1982/01/20, -
1982   Humor a satira v Kouzelném cirkusu, Mladá fronta, 38, 12 (11598), 1982/01/15, 4-4
1982   O umění Zdenka Seydla (Co nám dal a co jsme mu dlužni), Kouzelný cirkus Zdenka Seydla, , , 1982, -
1982   Galerie umění v létě, Pravda, Plzeň, 63, 113, 1982/05/14, 5-5
1982   Hrdinství a vzpomínky, Svoboda, , , 1982/05/27, -
1983   Legrando Grando..., Tvorba - Příloha Kmen: Literature - teorie - kritika, , 40, 1983/10/05, 12-12
1984   Zdenek Seydl, Ilustrace, , , 1984, 24-25
1984   Barevné rošády, Tvorba, neročníkováno, 13, 1984/03/28, 2-2
1984   Do vaší knihovny, Svobodné slovo, , , 1984/06/13, -
1984   Moudré legrace Seydla a Žáčka, Zemědělské noviny, 40, 183, 1984/08/04, 4-4
1984   Souznění, Rudé právo, 65, 260, 1984/11/02, 5-5
1985   Kresby a grafika Z. Seydla, Lidová demokracie, 41, 202, 1985/08/28, 5-
1985   Život s ilustrací pro děti (Jak nenásilně rozvíjet dětský výtvarný projev), Večerní Praha, 31, 52, 1985/03/14, 10-10
1985   Výtvarný koncert, Mladá fronta, 41, 63, 1985/03/15, 2-2
1985   Z kultury, Stráž lidu, , , 1985/07/11, -
1985   Z kultury, Stráž lidu, , , 1985/08/03, -
1985   Dílo lyricky úsměvné (Kresby a grafika Zdenka Seydla), Stráž lidu, 65, 96, 1985/08/17, 4-4
1985   Kresby a grafika, Stráž lidu, , , 1985/10/08, -
1985   Neděle na výstavě (Z hříček a moudrostí), Rudé právo, 66, 242, 1985/10/14, 2-2
1985   Malíř, grafik a ilustrátor (Výstava tvorby Zdenka Seydla v Olomouci), Pochodeň, 74, 246, 1985/10/18, 4-4
1985   Zdenek Seydl (V oblasti kresleného filmu...), Animovaný film, , , 1985, 26-27
1986   Zahradník na záhonech knihy, Pochodeň, 75, 100, 1986/04/29, 4-4
1986   Bavil uměním sebe i jiné, Lidová demokracie, 42, 101, 1986/04/30, 5-5
1987   Blíží se 10. výročí úmrtí Zdenka Seydla..., Zdenek Seydl: Grafika a kresby, , , 1987, -
1987   Zdenek Seydl v Litvínově, Průboj, Ústí nad Labem, 39, 306, 1987/12/30, 5-5
1987   Čiň dobře všem, pokud můžeš (Exlibris Zdenka Seydla), Zprávy spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze, , 4, 1987, 6-8
1987   Knižní grafik Zdenek Seydl, Typografia, , 2, 1987, 57-60
1988   Nakreslilo se mnoho zbytečných čar, Kmen, 1 (7), 26, 1988/06/30, 11-11
1990   Kresby Zdenka Seydla, Severočeský deník, 1, 32, 1990/05/11, 5-5
1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 26-32
1996   V katalogu poslední autorsky připravené výstavy..., Eyhle Seydl, , , 1996, 0-0
1996   Konec vše napraví?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 21, 1996/10/10, 3-
1996   Vytvořit něco prostého není jednoduché, Denní telegraf, 5, 214, 1996/09/12, 10-10
1996   Nebe peklo ráj, Literární noviny, VII, 17, 1996/04/24, 2-2
1996   Na Seydlově výstavě je na co se dívat, Svobodné slovo, 88, 206, 1996/09/03, 13-13
1996   Eyhle Seydl, srandista, Pražské noviny, 1, 2, 1996/09/03, 10-10
1997   Nejen o edici „BEDNA“ Zdenka Seydla, Deleatur, 1, 2, 1997, 30-33
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Z historie knižní grafiky, Knihkupec a nakladatel, 5, 7-8, 2000, 1-1
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2001   Výstava pro celou rodinu, Týdeník Rozhlas, 11, , 2001/12/21, -
2001   Z historie exlibris, Knihkupec a nakladatel, 6, 3, 2001, 2-2
2002   Zdenek Seydl pro děti, Český dialog, neročníkováno, 1, 2002/01, 13-13
2002   Zdenek Seydl, pokus o retrospektivu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 5, 2002/03/07, 4-4
2002   Fantazie a radost z pozorování světa, Lidové noviny, 15, 8, 2002/01/10, 27-27
2002   Zdenek Seydl, Xantypa, 8, 1, 2002, 22-23
2002   Návrat osamělého běžce Zdenka Seydla, Právo, 12, 11, 2002/01/14, 12-12
2002   Seydl pro děti i dospělé, Mladá fronta Dnes, 13, 16, 2002/01/19, -
2004   Naše tipy, Hradecké noviny, , , 2004/01/26, -
2004   Galerie představuje Saydla dětem, Deník Litoměřicka, 12, 16, 2004//01/20, 16-16
2006   Humor na exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2006, , , 2006, 14-24
2014   Zdenek Seydl (občanským jménem Seidl)... , Zdenek Seydl, , , 2014, 5-7
2016   Filmový festival jako příležitost i inspirace (Výtvarné výstavy v průběhu 56. Mezinárodního festivalu filmů pro děti i mládež), Prostor Zlín, 23, 4, 2016, 13-15
2016   Zdenek Seydl (29.4.1916-16.6.1978) (100. výročí od narození velkého umělce, na kterého se neprávem zapomíná), Bulletin Klubu přátel Hollaru, , , 2016, 8-11
duben 1967   Zdenek Seydl, La Vie Tchecoslovaque, 15, 12, 1967/12, 32-32
WWW
published, title (subtitle)
  Zdenek Seydl (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1954   Zdenek Seydl: Kresby, suché jehly
1956   Zdenek Seydl: Kresby a ilustrace, typografické úpravy, obálky a vazby, návrhy divadelních kostýmů
1958   Jé Expo: Pošetilé kresby Zdenka Seydla z Bruselu
1967   Zdenek Seydl: Caprichos / comics
1976   Seydl: Pokrm pro oči, kreslení a malování
1981   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
1984   Z tvorby Zdenka Seydla
1985   Zdenek Seydl: Kresba / Grafika
1985   Zdenek Seydl: Kresba / Grafika
1995   Zdenek Seydl: Obrazy - kresby
2001   Zdenek Seydl: Dílo
2002   Zdenek Seydl
2002   Zdenek Seydl: Kresby, grafika, obrazy, ilustrace, knižní úpravy, kostýmní návrhy, textil, plakát, animovaný film
2002   Zdenek Seydl: Obrazy, kresby, grafiky, animovaný film
2004   Zdeněk Seydl dětem
2011   Zdeněk Seydl: Práce na papíře ze 40. - 60. let
2013   Knihy se těžko vystavují: Zdenek Seydl
nedatováno   Vzpomínky na malíře Zdenka Seydla
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1941   Sedm v říjnu
1945   Konfrontace 2
1947   Jan Kodet, Arnost Paderlik, Zdenek Seydl, Vincenc Vingler
1957   Zdenek Seydl, Vincenc Vingler: Kresby a plastiky z Číny
1963   Ex libris
1968   Ilustrace
1968   Česká kniha 1958-1968
1969   Mateřídouška a Sluníčko vesničkám SOS
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2006   Zátiší
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1996   5. aukce výtvarného umění
1996   3. aukce výtvarného umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   17. aukce
2011   21. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2013   31. aukce
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
Thesis
published, title (subtitle)
2012   Knižní obálky Zdenka Seydla
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
Postcard
published, title (subtitle)
2015   Zdenek Seydl: Tři zlaté vlasy děda Vševěda
2016   Zdenek Seydl - Dílna (1959-1971)
2016   Zdenek Seydl - Život kolem nás, malá řada (1963-1970)
2016   Zdenek Seydl - Edice humoru a satiry (1960-1966)
2016   François Rabelais. Gargantua a Pantagruel (Ilustrace,přebal, vazba, [předsádky], typografie Zdenek Seydl, 1968)
2016   Zdenek Seydl: Kabinet divů (Ilustrace z knihy Christian Morgenstern: Bim, bam, bum, Československý spisovatel 1971)
2016   Zdenek Seydl: Autoportrét (Ilustrace z knihy Jan Vladislav: Kouzelný slabikář, Státní nakladatelství dětské knihy 1961)
2016   Zdenek Seydl: Rak a ryba (Ilustrace z knihy Jean de La Fontaine: Bajky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959)
2016   Na zemi vyšlo plno lamp. Čínská lidová poezie Velkého skoku (Ilustrace, přebal, vazba, předsádky, typografie Zdenek Seydl, 1960)
2016   Zdenek Seydl a knihy
2016   Zdenek Seydl a knihy
2016   Zdenek Seydl: Podjaří (Ilustrace z knihy Miroslav Florian: Třesky plesky, Albatros 1972)
2016   Zdenek Seydl: Zemědělci (Ilustrace z knihy Na zemi vyšlo plno lamp. Čínská lidová poezie Velkého skoku, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1960)
2016   Zdenek Seydl - Malá edice prózy (1963-1971)
Graphics
published, title (subtitle)
1944   Furor teutonicus
1944   Zaměstnanec I.
1947-54   Nosorožec
1950-1954   Krocan
1952-1954   Beran
nedatováno   Zdenek Seydl: Noshled
po 1975   ZOO kachny a kachnički
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2001   Zdenek Seydl
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2015   Dohnat a předehnat: Československý a polský design 60. let 20. století / To Catch Up and Get Ahead: Czechoslovak and Polish design of the 1960s
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
Calender
published, title (subtitle)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Zdenek Seydl dětem
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1996   České ex libris (30. - 70. léta ve vývoji knižní značky)
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   PF: Grafické novoročenky
Drawing
published, title (subtitle)
1939   Autoportrét
1945   Rychle na pomoc
1945   Tři ranění rudoarmějci
1956   Kostymní návrh k dílu E. F. Buriana Opera z pouti
1957   Su - džou Opera
1957   Su - džou Opera
kolem 1959   Rybolov
kolem 1959   Cesta k chrámu
konec 50. let   Janáček: Glagolská mše
Picture
published, title (subtitle)
1941   Vánoce, svátky radosti a lásky
1943   Kedlubny
1965   Karta
1965   A neuslyšíš již, jak za věčným poutníkem zapadne mříž
kolem 1940   Ruce v klíně
Poster
published, title (subtitle)
1961   Zdenek Seydl: Kresby z Číny
1968   Česká kniha 1958-1968
1982   Seydl: Kresby, ilustrace, grafik
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2006   Zátiší
Occassional Print
published, title (subtitle)
1989   Přírůstky sbírek 1983 - 1988 (obrazy, plastiky)
Program
published, title (subtitle)
2017   Moving Station (04)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Západočeská galerie v Plzni
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1959   Čína v obrazech našich malířů
Inventory of Works
published, title (subtitle)
2014   Zdenek Seydl (Soupis a obrazový katalog exlibris 1963-1978)
soupis knižní tvorby
published, title (subtitle)
2008   abART pro sběratele 3 (Otázky a názory)
Text
published, title (subtitle)
1968   Moderní česká kresba
nedatováno   Zdenek Seydl
Press News
published, title (subtitle)
2001/12/19   Zdenek Seydl
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2017   Ve stínu šapitó. Cirkusové motivy ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary