Václav Rabas

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1947   Experiment Františka Hudečka, Národní osvobození, 18, , 1947/01/25, -
1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 35-48
1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 254-259
1950   Výtvarní umělci v boji za mír, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 285-285
1951   Nejpokrokovější umění světa (Světový význam sovětské kultury a umění), Výtvarné umění, 1, 7-8, 1951/01, 289-294
1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 5-5
1953   Velký svátek kultury a umění, Výtvarná práce , 1, 15, 1953/05/15, 1-2
1954   Járo v českém umění výtvarném, Výtvarná práce, 2, 9, 1954/05/06, 3-4
1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 2, 11, 1954/06/04, 1-
1954   Rabasova galerie v Rakovníku, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 11-
1955   Cesty našeho krajinářského umění, Výtvarné umění, 5, 7-8, 1955/11/20, 313-326
1955   O jedné samoúčelné kritice, Výtvarná práce, 3, 25-26, 1955/12/31, 5-6
1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 6-6
1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-6
1955   Film o Václavu Rabasovi , Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 9-
1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 6, 1956/07/30, 268-280
1956   Akt v moderní české grafice, Výtvarné umění, 6, 8, 1956/11/10, 356-365
1956   Majitelům prací Václava Rabase, Výtvarná práce, 4, 7, 1956/04/20, 6-
1956   Máj našeho umění, Výtvarná práce, 4, 8, 1956/05/11, 1-2
1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 7-
1957   Checoslováquia, IV. Bienal do museu de arte moderna, , , 1957, 135-136
1958   Emil Filla, malíř nového pohledu na České středohoří (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, 10, , 1958/11/01, -
1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9, 7, 1959/11/14, 293-300
1959   Sociální grafika (K výstavě Umění bojujíci), Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 3-
1959   Dvacáté století v nové instalaci NG, Výtvarná práce, 7, 7, 1959/05/05, 3-
1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 55-66
1965   Dvacet let výtvarného života na Litoměřicku (1945-1965), Výstava výtvarníků Litoměřicka pořádánaná k 20. výročí osvobození ČSSR, , , 1965, 3-11
1965   Kresba a grafika Aloise Moravce, Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 7-7
1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 1-5
1981   Umění jako svědectví dějin, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 2-9
1983   Sociální umění (Sociálně realistický proud českého proletářského umění), Výtvarná kultura, 7, 1, 1983, 21-29
1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, , , 1984, 7-13
1988   Výtvarné umění a doba (K 40. výročí Vítězného února), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 8-
1988   Smysl českého moderního umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 16, 1988/10/25, 1-2
1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945, Tvorba, , 23, 1988, 1-4
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2003   Aukce Forum 9/11 (Výtvarné umění 19. s 20. století), Art & Antiques, , 6, 2003/06, 16-
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2005   Setkání rakovnické veřejnosti s Uměleckou besedou..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 4-4
2005   Žijeme v době, která je hrdá na překračování vžitých norem..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 6-7
2005   Můj vztah k Rabasovi?..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 13-13
2005   Hned po válce byl udělen titul národní umělec..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 15-15
2005   Ještě jako studenta AVU..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 17-17
2005   Můj vztah k Rabasovi, Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 21-21
2005   Když mám vyjádřit svůj vztah k Václavu Rabasovi..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 41-41
2005   Můj vztah k Václavu Rabasovi..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 47-47
2005   Kdysi jsem byla pozvána dr. Janem Rabasem..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 51-51
2005   Petr Veselý: Můj vztah k Rabasovi, Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 64-64
2005   Dlouho jsem vnímal Václava Rabase..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 67-67
2005   Můj vztah k Václavu Rabasovi je vícevrstevný..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 73-73
2013   Výstava jako symbol národa a státu (Výstava soudobé kultury v Československu, 1928), Umění a politika, , , 2013, 249-260
Periodical
published, title (subtitle)
1921/12/15   Život (Výtvarný sborník)
1923/12   Život (Výtvarný sborník)
1925/12/01   Život (Výtvarný sborník)
1926/12   Život (Výtvarný a literární sborník)
1928   Život (Sborník výtvarného odboru umělecké besedy)
1932   Život (Výtvarný sborník)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové