Nová encyklopedie českého výtvarného umění

group
Abstraction-Création
Akademie 1800-1888
Aktual, Skupina Aktuálního umění, klub Aktual, hnutí Aktual
ARDEV, ARchitekti DEVětsilu
Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze)
Atika
augustiniáni - řeholní kanovníci sv. Augustina
Aventinská mansarda
Bauhaus
benediktini
beuronská umělecká škola
Blok tvůrčích skupin
Brünner Gesellschaft der Kunstfreunde (brněnská Společnost přátel umění)
Císařsko-královská centrální komise pro výzkum a zachování stavebních památek (K.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale)
cisterciáci
Concordia - Verein der deutschen bildenden Künstler in Böhmen (Concordia - Spolek německých výtvarných umělců v Čechách)
Deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste für die ČSR
Devětsil (Umělecký svaz Devětsil)
DOFO
Dražická huť
Fotolinie - fotografická sekce Linie
Fotoskupina čtyř (f4)
Fotoskupina pěti (f5)
generace Národního divadla
Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur
graffiti art
Haushoferova krajinářská škola
Jazzová sekce
Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách
Jednota pro dostavění hlavního chrámu sv. Víta
Jednota umělců výtvarných (1898-1952)
Junge Kunst
Klub konkrétistů
Konfrontace
Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen)
Křižovatka (Tvůrčí skupina Křižovatka)
Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
Levá fronta
Linie
M 57 - Makarská
Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek)
Máj 57 - Tvůrčí skupina Máj 57
Mařákova škola - Mařákova krajinářská škola
mendikanti - žebravé řády - dominikáni
mendikanti - žebravé řády - minorité
Metznerbund (Metznerův svaz)
Metznerův svaz východní skupina v Olomouci - Metznerbund - Kreisvorstand Olmütz, Verband deutscher Kunstschaffender in der Tschechoslowakei
Mistři krásných madon
Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců Ostrava
Sdružení českých umělců grafiků Hollar
Společnost přátel umění v Olomouci - Gesellschaft der Kunstfreunde in Olmütz