František Muzika

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Orlando (Imaginární životopis), Rudolf Škeřík, Praha
1962   Strana, lidé, pokolení (Kapitoly o době a vrstevnících), Československý spisovatel, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1965   Dvanáct dopisů F. Halase ženě, Československý spisovatel, Praha
1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
1967   Nový zlatý věnec (Antologie české literatury pro mládež z doby mezi dvěma světovými válkami), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1969   Ohňostroj (Paměti nakladatele Aventina II), Československý spisovatel, Praha
1970   Strukturalismus a avantgarda, Československý spisovatel, Praha
1972   Маяковский в Праге, Orbis, Praha
1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1973   Úděly a díla (Studie a eseje), Československý spisovatel, Praha
1984   Karikatury, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010   Portréty pražských herců (slovem a karikaturou), Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1928/02   Kmen