František Muzika

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1919 - 1921   Akademie výtvarných umění, Praha , Nechleba Vratislav
1919 - 1921   Akademie výtvarných umění, Praha , Obrovský Jakub
1921 - 1922   Akademie výtvarných umění, Praha , Krattner Karl
1922 - 1924   Akademie výtvarných umění, Praha , Štursa Jan