Vladimír Sychra

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta), Československý spisovatel, Praha
1977   Manon Lescaut (Hra o sedmi obrazech podle románu Abbé Prévosta), Československý spisovatel, Praha
Periodical
published, title (subtitle)
1959   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)